научные исследования конкурс тендер продать

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Научные исследования становятся обязательным процессом принятия управленческого решения. Объём и сложность такой работы определяются конкретной проблемой, но она всегда имеет когнитивную структуру, а результат основывается на применении научных методов. Структуру онтологической модели исследования при принятии управленческих решений можно представить следующей последовательностью: постановка задачи, построение модели, сбор и обработка исходной информации, анализ и корректировка модели, получение решения, внедрение результатов исследований. При этом следует уточнить, что границы отдельных этапов не имеют достаточно определенного характера. Традиционные аналитические методы в исследовании организационных систем не всегда оказываются эффективными. Один из основных недостатков в данном случае — то, что эти методы не позволяют учитывать эмерджентные свойства системы, являющиеся следствием взаимодействия её элементов. Поэтому при расчленении (анализе) система теряет ряд своих основных свойств. Характерная особенность организационных систем — наличие у составляющих ее подсистем своих целей, не всегда совпадающих с целью функционирования всей системы.
Найдено в базе: 2935 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

[0-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] >>

Содержание Раздел Тип заявки

Заявка №49047755  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Обстеження підземного газопроводу

Наименование сбора оферт ДТЭК ДОБРОТВОРСКАЯ ТЭС Описание Покупець ВП «ДТЕК Добротвірська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» проводить процедуру запиту оферт, в межах чого запрошує Вас подати свою Оферту на надання послуги: Проведення робіт з комплексного приладового обстеження підземного газопроводу ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС Термін надання послуги: II – III квартали 2017 року в об’ємі згідно таблиці №1. Таблиця №1. Назва робіт/послуг (предмет закупівлі) Об'єм Місце виконання робіт/надання послуг отримувач Гарантійні зобов'язання/інші умови Проведення робіт з комплексного приладового обстеження підземного газопроводу ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС Технічне завдання ДТЕК Добротвірська ТЕС II- III кв. 2017р. *Покупець залишає за собою право зкорегувати кількість і об’єми закупівельних послуг і провести додатковий запит по покращенню умов оферти. 3. Матеріали/механізми: Підрядника. 4. Умови оплати: оплата через 90 календарних днів після підписання акту виконаних робіт. 5. Ціна пропозиції повинна включати всі затрати пов’язані з наданням послуги, податки (без ПДВ) . 6. Кваліфікаційні вимоги: наявність дозвільних документів, наявність досвіду виконання аналогічних договорів (кількість років, к-ть договорів, наявність кваліфікованого персоналу). 7. В пропозиції повинна бути вказана наступна інформація: Вартість надання послуги; Термін надання послуги; Термін гарантії; Умови оплати. Разом з пропозицією повинно бути надано документальне підтвердження відповідності вказаним кваліфікаційним вимогам , а саме: Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (при наявності); Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; Копія довідки про включення в ЄДРПОУ; Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (чи свідоцтва про оплату єдиного податку); Виписка з банку в котрому відкриті поточні рахунки контрагента з повним їх вказанням і реквізитів банку, чи завірений підписом і печаткою уповноваженого представника контрагента лист з вказанням розрахункових рахунків і банківських реквізитів; Копія довіреності чи іншого документу, підтверджуючого повноваження особи, що діє від сторони по Договору (підписуючий Договір), для керівників, що діють без довіреності на основі Статуту – копія протоколу про обрання і наказу про призначення на посаду, чи інший підтверджуючий документ; Копія дозволу чи ліцензії на право здійснення відповідного виду господарської діяльності (у випадку якщо діяльність підлягає ліцензуванню); Копія Статуту (копія виписки з статуту, але в любому випадку титульну сторінку, розділи, де вказується: назва, місце знаходження, мета і вид діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження органів управління ) зі змінами і доповненнями при наявності; Копія сторінки паспорта, яка містить зразок підпису особи, уповноваженої підписувати документи, чи копія банківської карточки зі зразком підпису даної особи; Копія фінансової звітності юридичної особи за попередній рік і останній звітний період. Баланс (Форма 1) і Звіт про фінансові результати (Форма 2). 8. Ціна на роботи надається по формі договірної ціни, розрахованої на основі доданих локальних кошторисів і відомостей ресурсів до них. До послуг, на які не можливо скласти кошторисну документацію, надати калькуляцію з розшифровкою основних статей затрат. 9. Технічна документація, додаткова інформація, що не стосується цінової пропозиції, може бути надана на Email: KharkoNN@dtek.com 10. Оферти, які поступили після вказаного терміну і/або без вище вказаних документів, розглядатися не будуть. Додаток: Технічне завдання. Дата окончания 28.03.2017 11:30 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Шегда Галина Йосипівна Контакты: 380-325-437-492

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-28

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49047694  

Оферта.Заключение договора на оказание «Услуги по участию в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) испытательной лаборатории нефтепродуктов ЦЗЛ». № 073-КР-2017

Стоимость контракта указана в конкурсной документации.

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-04-04

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49047630  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Визначення рівня та класу токсичності зворотних вод

Наименование сбора оферт ПАО «КИЕВЭНЕРГО» Описание Керівнику підприємства Запит оферт на закупівлю послуг 1.Покупець: ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» проводить процедуру Запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас подати свою Оферту на надання послуг: 90733 Послуги, пов’язані з проблемою забруднення води (Визначення рівня та класу токсичності зворотних вод СТ-1) у 2017 році. 2. Строк надання послуг: Терміни і обсяги наведені у Таблиці № 1. Таблиця № 1 Найменування робіт / послуг (предмет закупівлі) Технічні вимоги / технічне завдання Місце виконання робіт / надання послуг Строк виконання робіт / надання послуг Обсяг* робіт / послуг 90733 Послуги, пов’язані з проблемою забруднення води (Визначення рівня та класу токсичності зворотних вод СТ-1) у 2017 році зазначені у Додатку 4 до Запиту оферт м. Київ, вул. Жилянська, 85 квітень 2017 р. 3 (три) випуски стічних вод (2 – технологічні, 1- дощовий) * Покупець залишає за собою право скоригувати кількість і обсяги закуповуваних робіт / послуг і провести додатковий запит щодо поліпшення умов оферти, шляхом проведення процедури «Переторжка» 3. Технічні вимоги: зазначені у Додатку 4 до Запиту оферт. 4. Критерій і методика оцінки: зазначені у Додатку 3 до Запиту оферт. 5. Умови оплати: остаточний розрахунок по факту надання послуг з відтермінуванням платежу min. 30 к/д, бажано 60 к/д. 6. Вимоги до формування ціни: Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, пов'язані з наданням послуг, обов'язкові податки і платежі. Ціна повинна бути сформована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. 7. Кваліфікаційні вимоги і умови підтвердження відповідності цим вимогам: наявність дозвільних документів (ліцензії, Дозволи і т.п.), наявність досвіду виконання аналогічних договорів (кількість років, кількість договорів і т.п.), наявність кваліфікованого персоналу та вимоги, що зазначені у Додатку 4 до Запиту оферт. 8. Строк дії (дійсності) оферти: не менше 45 к/д з дня отримання і розкриття пропозицій. 9. Оферту, з обов'язковим зазначенням строків надання послуг та умов оплати, необхідно подати за встановленою формою: Додаток 1 до Запиту оферт. 10. Оферта направляються виключно на ЕТМ ДТЕК https://tenders.dtek.com, до 13:00 за Київським часом / 28.03.2017р.. 11. Вимоги до складу оферти: Разом з офертою в обов'язковому порядку повинні бути надані: документальне підтвердження запропонованої ціни - кошторисна документація / калькуляція; документальне підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам, а саме: (необхідно свідоцтво про атестацію лабораторії з галуззю акредитації, довідки про виконання аналогічних договорів, підтвердження матеріально-технічної бази, згідно з рекомендаціями наведеними в додатку 4 до Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 № 116, свідоцтва про повірку обладнання. довідка про наявність кваліфікованих працівників). 12. Технічна документація / додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути направлена на електронні адреси відповідальних осіб за проведення процедури: BurayaAP@dtek.com не пізніше 1 р/д після подачі Оферт. 13. Умови подання оферт: оферти, що надійшли після кінцевого строку подачі оферт і / або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть. 14. Контактні дані особи, відповідальної за проведення процедури: З організаційних питань: Бура Ганна Петрівна, (044) 287-84-24, ф. (044) 287-80-70, BurayaAP@dtek.com З технічних питань: Гребенюк Катерина Павлівна, (044) 287-29-20, ф. (044) 287-80-70, GrebenyukEP@dtek.com 15. Порядок обробки запитів Учасників: До розгляду приймаються запити, спрямовані на вищевказаний е-mail не пізніше ніж за 2 р/д до закінчення строку подачі оферт, і оформлені в письмовому вигляді (з підписом, печаткою керівника підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail. Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого строку або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді. Компанія залишає за собою право не приймати до розгляду оферти, подані афілійованими та / або пов'язаними особами. Додатки: 1) Форма «Оферти» 2) Форма «Кваліфікаційні відомості» 3) Критерії та методика оцінки оферт 4) Технічне завдання 5) Основні умови договору про закупівлю 6) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних Директор С.В. Шовгеля Дата окончания 28.03.2017 13:00 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Прочие услуги Ответственное лицо ФИО: БУРАЯ АННА ПЕТРОВНА Контакты: 287-84-24, 287-29-20

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-28

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49047358  

Выполнение режимно-наладочных испытаний водно-химического режима фильтров ХВО, паровых котлов, деаэратора (Свердловская область, г. Кировград)

Начальная (максимальная) цена контракта: 127203.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-29

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49047136  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Экспертиза предприятия на право ведения огневых работ

Наименование сбора оферт ООО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ» Описание Покупатель ООО «ДТЭК Добропольеуголь» в лице директора ПСП «Шахтоуправление» «Добропольское» Вялый К.И., действующего на основании Положения о ПСП «Шахтоуправление «Добропольское» и доверенности №ББУ/ДУ189/Д/16 от 22.12.2016г проводит процедуру запроса оферт, в рамках чего приглашает Вас подать свои оферты на выполнение работ по экспертизе предприятий на право выполнения работ повышенной опастности-огневые работы ЛОТ №1 на ПСП «Шахтоуправление «Добропольское ООО «ДТЭК Добропольеуголь». 2. Срок выполнения работ: апрель-май 2017 г. в объемах согласно технического задания для предприятий ПСП «Шахтоуправление «Добропольское ООО «ДТЭК Добропольеуголь» ЛОТ№1. 3.Покупатель оставляет за собой право скорректировать кол-во и объем закупаемых работ. 4. Материалы/механизмы: Подрядчика 5. Условия оплаты: отсрочка платежей 60 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ. 6. Цена предложения должна включать все затраты связанные с выполнением работ/оказанием услуг, налоги (без НДС). 7. В предложении должна быть указана следующая информация: Стоимость выполнения работ ; Срок выполнения работ; Срок гарантии; Условия оплаты; 8. Для подтверждения стоимости работ в обязательном порядке предоставить сметную документацию. 9. Оферта должна быть подана 27.03.2017 г. до 16:00 по Киевскому времени через электронную торговую площадку. Оферты, поступившие после указанного срока и/или без вышеуказанных документов рассматриваться не будут. Приложение: 1.Техническое задание на закупку работ по : экспертизе предприятий на право выполнения работ повышенной опастности-огневые работы, на право эксплуатации сосудов под давлением-кислородных баллонов для предприятий ПСП «Шахтоуправление «Добропольское ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Дата окончания 27.03.2017 16:00 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Вильховик Александр Иванович Контакты: 066-74-39-329

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-27

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49046550  

Выполнение электроизмерительных работ при испытаниях и измерениях в период эксплуатации лифтов в рамках Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР/ТС 011/2011 (СУ №14)

Начальная (максимальная) цена контракта: 211488.52 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-31

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49046515  

Выполнение технологических исследований малосульфидных платинометальных руд краевых зон массивов НКТ и Нюд-Морошковое

Начальная (максимальная) цена контракта: 566400.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-28

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49046409  

Выполнение работ по отбору проб и проведения лабораторных исследований хозяйственно-бытовых сточных вод

Начальная (максимальная) цена контракта: 146980.80 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-04-19

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49046345  

Разработка технологических карт на ремонт техники Катерпиллар, Либхерр, Комацу Ломоносовского ГОКа

Начальная (максимальная) цена контракта: 3024646.80 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-04-05

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49045495  

Разработка и согласование проекта нормативно-допустимых сбросов (НДС)

Начальная (максимальная) цена контракта: 1003000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-06-20

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49045018  

ОКР Разработка программного обеспечения для регистратора угловых перемещений (шифр - "Неровность-КА")

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,00

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-04-13

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49045006  

Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

Начальная (максимальная) цена контракта: 153 333,36

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-04-03

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №49044692  

Замер сопротивления изоляции электросетей и составлению технического отчета

Начальная (максимальная) цена контракта: 34 333,33

Дата начала показа: 2017-03-22
Дата окончания показа: 2017-03-31

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

[0-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] >>

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'