научные исследования конкурс тендер продать

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Научные исследования становятся обязательным процессом принятия управленческого решения. Объём и сложность такой работы определяются конкретной проблемой, но она всегда имеет когнитивную структуру, а результат основывается на применении научных методов. Структуру онтологической модели исследования при принятии управленческих решений можно представить следующей последовательностью: постановка задачи, построение модели, сбор и обработка исходной информации, анализ и корректировка модели, получение решения, внедрение результатов исследований. При этом следует уточнить, что границы отдельных этапов не имеют достаточно определенного характера. Традиционные аналитические методы в исследовании организационных систем не всегда оказываются эффективными. Один из основных недостатков в данном случае — то, что эти методы не позволяют учитывать эмерджентные свойства системы, являющиеся следствием взаимодействия её элементов. Поэтому при расчленении (анализе) система теряет ряд своих основных свойств. Характерная особенность организационных систем — наличие у составляющих ее подсистем своих целей, не всегда совпадающих с целью функционирования всей системы.
Найдено в базе: 3160 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

<< [200-219] [220-239] [240-259] [260-279] [280-299] [300-319] [320-339] [340-359] [360-379] [380-399] >>

Содержание Раздел Тип заявки
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №47002182  

0525-00131.Выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по приборно-технологическому моделированию транзисторов

Начальная (максимальная) цена контракта: 450000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-12

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №47002167  

Оказание услуг по анализу химических свойств выбросов на источниках загрязнения атмосферы

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 997,46

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-12

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №47001758  

Оказание услуг по проведению санитарно-гигиенических исследований воды

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 712,99

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-12

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №47000042  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Експрес-випробування електрофільтрів № 1-12 ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Наименование сбора оферт ДТЭК БУРШТЫНСКАЯ ТЭС Описание ЗАПИТ ОФЕРТ 1. Покупець ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, м. Бурштин Івано-Франківська область, проводить процедуру запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас подати свою оферту на надання послуг по групі: Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій. 2. Термін надання послуг: _01.01.2017р.-31.12.2017р., в обсягах, наведених у Таблиці № 1. Таблиця№ 1 Найменування послуг (предмет закупівлі) Об'єм Місце надання послуг Гарантійні зобов'язання / Інші умови Експрес-випробування електрофільтрів № 1-12 ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Технічне завдання * Додаток до запиту. ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» * Покупець залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги закуповуваних послуг і провести додатковий запит щодо поліпшення умов оферти. 3. Матеріали, механізми – Підрядника. 4. Додаткові вимоги: Звіт проведення eкспрес-випробувань електрофільтрів блоків № 1-12 в 3-х примірниках у друкованому і електронному вигляді. В звіті про виконану роботу повинно бути: - вступ; - коротка характеристика електрофільтрів; - методика випробовувань електрофільтрів за скороченою програмою; - зведена таблиця результатів випробовувань електрофільтрів за скороченою програмою; - висновки та рекомендації; - акт перевірки ефективності електрофільтрів. 5. Умови оплати: відстрочка платежу 90 календарних днів з моменту підписання акту. Розглядається (допускається) порядок оплати - банківський факторинг протягом 180 днів (з банками України - без обмеження), з умовами оформлення якого можна ознайомитися за аналогією з умовами ПУМБ, розміщеними за посиланням: http://pumb.ua/ru/small_business/factoring/. 6. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати пов'язані з наданням послуг, податки (без ПДВ). 7. Кваліфікаційні вимоги: - наявність дозвільних документів на право виконання робіт (Ліцензії, Дозволи, зокрема Дозвіл ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, а саме: монтаж, налагодження, експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів – парові (з тиском пари до 1,3 МПа) та водогрійні котли (паропродуктивністю до 30 Гкал/год) в тому числі ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями; - свідоцтво про атестацію лабораторії і галузь атестації лабораторії; - наявність досвіду виконання аналогічних робіт (не менше ніж 5 років) на електростанціях, наявність кваліфікованого персоналу. 8. Критерії оцінки: Перевагою при виборі Підрядника є ціна. 9. У пропозиції повинна бути вказана наступна інформація: • Вартість надання послуг; • Термін надання послуг; • Умови оплати. Разом з пропозицією повинно бути надано пред’явлено: - вартість робіт / послуг у формі договірної ціни, розрахованої на підставі доданих локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них, або у формі калькуляції, з розшифровкою статей витрат, - для послуг, на які скласти кошторисну документацію не представляється можливим. - документальне підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам, а саме: Дозвіл ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ на виконання робіт підвищеної небезпеки; свідоцтво про атестацію лабораторії і галузь атестації лабораторії; підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт (не менше ніж 5 років) на електростанціях та кваліфікованого персоналу. 10. Технічна документація, додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути подана на Email: DykunVB@dtek.com. Дата окончания 09.12.2016 15:00 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Дикун Василь Богданович Контакты: 0343857730

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-09

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №47000039  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у вихідних газах від енергоблоків № 1-12 (тверді речовини, оксиди азоту, діоксид сірки і оксид вуглецю) ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Наименование сбора оферт ДТЭК БУРШТЫНСКАЯ ТЭС Описание ЗАПИТ ОФЕРТ 1. Покупець ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС м. Бурштин проводить процедуру запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас подати свою оферту на надання послуг по групі: Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук. 2. Термін надання послуг: __01.01.2017р.-31.12.2017р._, в обсягах, наведених у Таблиці № 1. Таблиця№ 1 Найменування послуг (предмет закупівлі) Об'єм Місце надання послуг Гарантійні зобов'язання / Інші умови Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у вихідних газах від енергоблоків № 1-12 (тверді речовини, оксиди азоту, діоксид сірки і оксид вуглецю) ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Технічне завдання * Додаток до запиту. ДТЕК БУРШТИСНЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» * Покупець залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги закуповуваних послуг і провести додатковий запит щодо поліпшення умов оферти. 3. Матеріали, механізми – Підрядника. 4. Додаткові вимоги: Щоквартальний технічний звіт в 3-х примірниках у друкованому і електронному вигляді. В звіті про виконану роботу повинно бути: - вступ; - коротка характеристика обладнання ТЕС; - вихідні дані для проведення випробувань; - методика вимірювань та обробки даних; - таблиця результатів вимірювань і розрахунків з визначенням к.к.д. котлів по кожному з дванадцяти енергоблоків та питомих викидів; - зведена таблиця масових та питомих викидів забруднюючих речовин від енергоблоків №1-12; - зведена таблиця масових квартальних викидів від енергоблоків №1-12; - зведена таблиця екологічних показників роботи ТЕС; - зведена таблиця викидів забруднюючих речовин по димових трубах №1-3 - висновки та рекомендації. 5. Умови оплати: відстрочка платежу 90 календарних днів з моменту підписання акту. Розглядається (допускається) порядок оплати - банківський факторинг протягом 180 днів (з банками України - без обмеження), з умовами оформлення якого можна ознайомитися за аналогією з умовами ПУМБ, розміщеними за посиланням: http://pumb.ua/ru/small_business/factoring/. 6. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати пов'язані з наданням послуг, податки (без ПДВ). 7. Кваліфікаційні вимоги: - наявність дозвільних документів на право виконання робіт (Ліцензії, Дозволи, зокрема Дозвіл ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, а саме: монтаж, налагодження, експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів – парові (з тиском пари до 1,3 МПа) та водогрійні котли (паропродуктивністю до 30 Гкал/год) в тому числі ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями; - свідоцтво про атестацію лабораторії і галузь атестації лабораторії; - наявність досвіду виконання аналогічних робіт (не менше 3 років) на електростанціях, наявність кваліфікованого персоналу. 8. Критерії оцінки: Перевагою при виборі Підрядника є ціна. 9. У пропозиції повинна бути вказана наступна інформація: • Вартість надання послуг; • Термін надання послуг; • Умови оплати. Разом з пропозицією повинно бути надано пред’явлено: - вартість робіт / послуг у формі договірної ціни, розрахованої на підставі доданих локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них, або у формі калькуляції, з розшифровкою статей витрат, - для послуг, на які скласти кошторисну документацію не представляється можливим. - документальне підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам, а саме: Дозвіл ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ на виконання робіт з підвищеної небезпеки; свідоцтво про атестацію лабораторії і галузь атестації лабораторії; підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт (не менше 3 років) на електростанціях та кваліфікованого персоналу. 10. Технічна документація, додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути подана на Email: DykunVB@dtek.com. Дата окончания 09.12.2016 15:00 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Дикун Василь Богданович Контакты: 0343857730

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-09

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46999565  

проведение поверки средств измерений

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 504,14

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-09

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46999507  

Разработка типовых программ эксплуатационного контроля металла для энергоблоков АЭС в проектном и продленном сроке эксплуатации с РУ ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 и типовой программы предэксплуатационного контроля металла для энергоблоков АЭС с РУ ВВЭР-1200 в соответствии с требованиями НП-084-15 «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов АС».

Начальная цена контракта: не указана

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-14

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46998925  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса:Экспертизы проектов

Наименование сбора оферт ШУ "Героев Космоса" Описание Руководителю предприятия ЗАПРОС ОФЕРТЫ № 8/1/05.12.2016 1. ПСП «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ имени ГЕРОЕВ КОСМОСА» ПАО «ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ с. Верки проводит процедуру запроса оферт, в рамках чего приглашает Вас подать свои оферты на оказание услуг: 2. Срок оказания услуг: январь – декабрь 2017 г. Наименование продукции Ед. изм Ориентировочное количество Место выполнения работ/оказания услуг 1.Научно-техническая экспертиза и согласование проекта на перевозку людей ленточными конвейерами по сборному штреку шт 11 ПСП «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ имени ГЕРОЕВ КОСМОСА» ПАО « ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» (шахта «Благодатная», «шахта им. Героев космоса) 2.Научно-техническая экспертиза проекта по безопасной перевозке людей и грузов в горных выработках оборудованных электровозной откаткой с уклоном рельсового пути более 0.005 шт 2 3.Экспертиза проекта на установку УКВШ шт 6 4.Экспертиза Паспортов с нетрадиционными средствами и способами поддержания выемочных штреков, монтажных камер и демонтажных ходков выемочных участков. шт 2 5.Экспертиза нетрадиционных Паспортов сопряжений выемочных штреков с лавами, не входящими в ТМП 10.1.001875790.002:2010 шт 2 6.Экспертиза проекта на монтаж и эксплуатацию ленточных конвейеров шт 3 7.Экспертиза рабочего проекта выемочного участка шт 8 8.Разработка рекомендаций для ПДК по управлению горным давлением и креплению очистного забоя с трудноуправляемой кровлей шт 11 *Покупатель оставляет за собой право скорректировать количество и объемы закупаемых работ/ услуг. 3. Материал: Заказчик предоставляет ПТД. 4. Условия оплаты: отсрочка платежей 90 дней с момента подписания Акта выполненных работ/оказания услуг. 5. Цена предложения должна включать все затраты связанные с выполнением /оказанием услуг, налоги (без НДС). 6.Дополнительные требования: специализированная аккредитованная лаборатория. 7. В предложении должна быть указана следующая информация: Стоимость оказания услуг; Срок оказания услуг; Условия оплаты; 8. Для подтверждения стоимости услуг в обязательном порядке предоставить калькуляцию работ. 9. Оферта должна быть подана до 16 декабря 2016г. 15.00 по Киевскому времени на электронный адрес http://tenders.dtek.com . Оферты, поступившие после указанного срока и/или без вышеуказанных документов рассматриваться не будут. Ответственное лицо: Соловьева С.И. (095 462 93 50) Дата окончания 16.12.2016 15:00 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Кононенко Анна Геннадьевна Контакты: Соловьева С.И. (095 462 93 50)

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-16

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46996708  

Выполнение химико-аналитических работ по определению химического состава образцов почв, грунтов

Начальная (максимальная) цена контракта: 230000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2017-03-05

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46996685  

Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в рамках программы производственного контроля сотрудников, работающих с источниками ионизирующего излучения

Начальная (максимальная) цена контракта: 13200.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2017-03-05

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46996316  

Определение и исследование полного химического состава материала и структуры металла рабочего колеса с выдачей заключения и определением вероятной причины возникновения разрушения и рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации насоса. Лот #1. Определение и исследование полного химического состава материала и структуры металла рабочего колеса с выдачей заключения и определением вероятной причины возникновения разрушения и рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации насоса.

Начальная цена контракта: не указано

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-12

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46996195  

Выполнение комплекса услуг по проведению инвентаризации источников выбросов, разработке Проекта предельно допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ) в атмосферу и получение в Управлении Росприроднадзора нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух для: ГРП — 2 шт (8 источников)., ШРП — 101 шт (303 источника).

Начальная (максимальная) цена контракта: 978804.10 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2017-03-05

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46996192  

Проведение радиографического контроля сварных соединений вспомогательных трубопроводов насоса

Начальная (максимальная) цена контракта: 987411.17 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-12

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46996003  

услуги по разработке технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса зданий, строений и сооружений по титулу: "Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского железнодорожного движения. Строительство пункта отстоя электропоездов на станции Пресня. 30 этап

Начальная (максимальная) цена контракта: 3455618.20 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2017-03-05

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №46994249  

Искусственное воспроизводство биоресурсов

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 577 547

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-16

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

<< [200-219] [220-239] [240-259] [260-279] [280-299] [300-319] [320-339] [340-359] [360-379] [380-399] >>

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'