научные исследования конкурс тендер продать

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Научные исследования становятся обязательным процессом принятия управленческого решения. Объём и сложность такой работы определяются конкретной проблемой, но она всегда имеет когнитивную структуру, а результат основывается на применении научных методов. Структуру онтологической модели исследования при принятии управленческих решений можно представить следующей последовательностью: постановка задачи, построение модели, сбор и обработка исходной информации, анализ и корректировка модели, получение решения, внедрение результатов исследований. При этом следует уточнить, что границы отдельных этапов не имеют достаточно определенного характера. Традиционные аналитические методы в исследовании организационных систем не всегда оказываются эффективными. Один из основных недостатков в данном случае — то, что эти методы не позволяют учитывать эмерджентные свойства системы, являющиеся следствием взаимодействия её элементов. Поэтому при расчленении (анализе) система теряет ряд своих основных свойств. Характерная особенность организационных систем — наличие у составляющих ее подсистем своих целей, не всегда совпадающих с целью функционирования всей системы.
Найдено в базе: 3373 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

<< [200-219] [220-239] [240-259] [260-279] [280-299] [300-319] [320-339] [340-359] [360-379] [380-399] >>

Содержание Раздел Тип заявки

Заявка №50616984  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Работы научно-исследовательские

Начальная (максимальная) цена договора: 3 550 293,18 руб

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-01

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50616651  

Оказание услуг по проведению лабораторных исследований готовой продукции

Начальная (максимальная) цена контракта: 22 079,69

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-05

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50616464  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Закупівля робіт з експертизи стану силових трансформаторів Т-1, Т-2, Т-3 ПС 35кВ «Селидово»;

Наименование сбора оферт ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» Описание Закупівля робіт з експертизи стану силових трансформаторів Т-1, Т-2, Т-3 35кВ ПС «Селидово»; Загальні відомості ЛОТ Робіти з експертизи стану силових трансформаторів 35кВ ПС «Селидово». Кількість – 1 од. Місце виконання робіт – Донецька область, м. Селидове ПС «Селидово-35кВ» Термін виконання робіт – липень 2017 р. 4. Інформація про документи Інформація про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності встановленим вимогам 1. Ліцензія зі списком виконуваних робіт. 2. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (при необхідності). 3. Документація на матеріали та обладнання, 4. Анкета підрядної організації з охорони навколишнього середовища, що заповнена згідно з характером та обсягами роботи, що виконуються 5. Відомість обсягів робіт ( надається з шифрами розцінок) 6. Кошторисна документація на виконання робіт у наступному обсязі: 6.1 Договірна ціна, розрахована згідно з вимогами ДСТУ БД.1.1-1:2013, повинна , бути твердою. 6.2 Локальні кошториси. 6.2.1 Рівень заробітної платні при середньому розряді робіт 3,8 не повинен перевищувати 3400 грн. рекомендований Мінрегіонбудом 6.2.2 Застосовані усереднені показники загальновиробничих та адміністративних витрат необхідно підтверджувати розрахунками у відповідності з прикладом, опублікованим в «Ціноутворення в будівництві» № 10 за 2006 г. на стор. 25 – 36, а адміністративних затрат в № 11 за 2008 г. на стор. 118-127. 6.3 Підсумкова відомість ресурсів. 6.3.1 Ціни на використання машин та механізмів не повинні перевищувати рівень, встановлений Мінрегіонбудом України. В інших випадках потрібно надати підписані та узгоджені з Замовником калькуляції. 6.4 Розрахунок загальних виробничих витрат. 6.5 Розрахунок інших витрат (на відрядження, перевезення, проживання, перебазування і т.ін.). 6.5.1 Розрахунок відрядних витрат виконується тільки для кваліфікованих робітників (4 розряд і вище), питома вага яких складає не вище 75% від загальної кількості робітників. 6.5.2 Витрати, пов’язані з відрядженням встановлюється згідно Постанові КМУ від 02.02.2011р. № 98 у розмірі 30грн./д на одного робітника. 6.5.3 Витрати, пов’язані з проживанням не повинні перевищувати 100 грн./д на одного робітника. 6.6 Відомість постачання обладнання або специфікація. 6.7 У вартість робіт повинні входити витрати на транспортування матеріалів, устаткування та ін. до місця виконання робіт, ПДВ, митні послуги й інші податки та обов’язкові платежі.6.8 Учасник надає кошториси, договірні ціни та розрахунки до них відповідно до ДСТУ БД1.1-1:2013 на паперовому носії та додатково в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та у форматі інформаційного блоку даних (бажано у форматі програмного комплексу «Будівельні-технології - Кошторис» з розширенням .sts). Учасник має право надати електронні розрахунки у форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче обчислювальне програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не призведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі розрахунки розглядаються як рівнозначні. 6.9 Документація, згідно з вимогами до будівельно-монтажних організацій при виконанні робіт в дистрибуційних компаніях ДТЕК 6.10. В роботі, Підрядна організація, повинна керуватися затвердженим ТОВ «ДТЕК Донецькобленерго» Єдиним керівництвом по складанню виконавчої технічної документації на закінчені будівництвом об’єкти ТП(КТП) 6(10) кВ, РП6(10) кВ. ПС 35-110 кВ. 5. Додаткові вимоги до документації У зв’язку з введенням в дію в ТОВ «ДТЕК Донецькобленерго» системи управляння навколишнім середовищем у відповідності зі стандартом ISO 14001:2004, підрядній організації необхідно заповнити Анкету згідно з Додатком 2. 6. Додаткові послуги, які мають бути надані: Організація виконання всього комплексу робіт з виконання оцінки (проведення експертизи) технічного стану силових трансформаторів, що включає: - вивчення деталей технічного стану - ретельне дослідження із застосуванням актуальних технік і інструментів - підготовка професійного повного звіту. 7. Прізвище, посада особи уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками: Відносно протоколів аналізу/іспиту – начальник служби діагностики Переверзев Андрій Сергійович, тел. 0504228381, PereverzevAS@dtek.com. Відносно обладнання і його характеристик – начальник служби підстанцій Нестеренко Олексій Миколайович, тел. 0952946389, NesterenkoAN@dtek.com. 8. Критерії та методика оцінки. 1.Наявність необхідних документів. 2.Ціна. При відповідності обладнання технічним вимогам при наявності необхідних документів перевага надається пропозиції з найменшою ціною. 9. Основні вимоги договору. Умови виконання робіт: Підрядник зобов’язаний розпочати виконання Робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання йому Будівельного майданчика (фронту Робіт), передачі необхідної технічної документації. Форма оплати – Замовник здійснює оплату протягом 5 (п’яти) робочих днів по закінченню 90 (дев’яносто) календарних днів з дати прийняття на умовах даного Договору виконаних Робіт. 10. Вимоги до виконання робіт Для виконання робіт, Замовником будуть надані наявні протоколи випробувань силових трансформаторів, та протоколи аналізу трансформаторного масла. Підрядник самостійно виконує діагностику технічного стану, прогнозування залишкового ресурсу, визначення ступеня небезпеки дефектів і вироблення експертного висновку щодо необхідності заміни вказаних трансформаторів. У разі необхідності додаткової інформації щодо стану силових трансформаторів, що не може бути надана ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», учаснику торгів необхідно до складу ціни включити необхідні дослідження з залученням сторонньої організації, що має достатню кваліфікацію та необхідні дозволи на виконання даних робіт. Протягом 3х днів наданого дозволу на початок виконання робіт Підрядник зобов’язаний надати затверджений календарний графік по тривалості виконання робіт. Роботи повинні виконуватися за узгодженим із Замовником календарним графіком виконання робіт. До початку проведення робіт Підрядник повинен надати проект проведення робіт (ППР) та узгодити його із Замовником. ППР повинен містити: - технологію виконання робіт; - перелік машин, та механізмів, інструменту, пристроїв та такелажних засобів, що будуть застосовуватися під час проведення робіт (за необхідністю); - основні заходи з безпечного виконання робіт; - перелік персоналу; - необхідні креслення. Підрядник повинен бути укомплектований усім необхідним обладнанням для виконання робіт, без необхідності залучення обладнання, персоналу та матеріалів ТОВ «ДТЕК Донецькобленерго». У вартість робіт повинна бути включена розробка кошторисної документації на виконання робіт. 7. До складу договірної ціни учасник тендеру повинен включити як безпосередні, так і інші витрати (вартість матеріалів, заробітна плата, вартість експлуатації машин та механізмів, загально-виробничі витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат, кошти на оплату податків, зборів, обов’язкових платежів). 11. Загальні відомості про обладнання Наименование ПС, прис. Класс напр. Тип трансформатора Зав. номер Наимен. зав. изготовителя Год изготов. Год ввода в эксплуат. Селидово-35кВ Т-1 35 ТДН-10000/35 679374 МТЗ 1956 1986 Селидово-35кВ Т-2 35 ТАМ-1800/35-3 33877 ЗТЗ 1961 1963 Селидово-35кВ Т-3 35 ТМН-6300/35-73УI 113386 ЗТЗ 1981 1982 Наименование ПС, прис. Номинальная мощность обмоток, кВА Номинальное напряжение обмоток ВН/СН/НН, кВ (с РПН шаг и диапазон регулирования, %) Схема и группа соединения обмоток, способ заземления нейтрали Класс (напряжение) изоляции нейтрали, кВ ВН СН НН Селидово-35кВ Т-1 10 - 10 38.5±4х2.5%/6.3 Ун/Д-11 35 Селидово-35кВ Т-2 1,8 - 1,8 35±5%/10.5 У/Д-11 35 Селидово-35кВ Т-3 6,3 - 6,3 35±6*1,5% Уп/D-11 35 Наименование ПС, прис. Напряжение КЗ (Uк.з.), % Показатели мощности и тока х.х., мощности к.з. Тип переключателя ПБВ, РПН ВН-СН ВН-НН СН-НН Рх.х. Рк.з. Iх.х.,% ВН-СН ВН-НН СН-НН Селидово-35кВ Т-1 14 27,1 80,3 3,6 РНТ-13 Селидово-35кВ Т-2 6 8,3 24 0,9 - Селидово-35кВ Т-3 7,67 9,51 46 0,76 РНТА-35/320 Наименование ПС, прис. Вид защиты масла Наличие устройства регенерации масла Весовые данные, т Дата послед-него кап. ремонта полная масса масса масла масса выемной части трансп масса Селидово-35кВ Т-1 воздухоос. + 14 8,5 23,6 29,6 2016 Селидово-35кВ Т-2 воздухоос. + 3,9 3 9 9 2002 Селидово-35кВ Т-3 воздухоос. + 19,93 5,9 8,02 14,025 не вып. Додаток 1: «Требования, предъявляемые к подрядным и субподрядным организациям (строительно-монтажных или других) при выполнении работ в дистрибьюторским компаниях ДТЭК». Додаток 2: «Анкета подрядчика по охране окружающей среды». Додаток 3: «Форма «Листа оценки соответствия подрядчика требованиям безопасности для заключения договора». Додаток 4: Протоколи випробування силових трансформаторів Т-1, Т-2, Т-3. Додаток 1 Требования, предъявляемые к подрядным и субподрядных организаций (строительно-монтажных или других) при выполнении работ в дистрибьюторских компаниях ДТЭК. 1. Общие требования. 1.1. Участники конкурсного отбора, для рассмотрения возможности участия своей организации в выполнении работ на энергетических объектах компании должны иметь опыт выполнения таких же или аналогичных работ. Опыт должен составлять не менее трех лет. 1.2. Организации, выполняющие работы в дистрибьюторских компаниях, должны подтвердить свою правовую базу и финансовую состоятельность путем предоставления соответствующих документов, а именно: 1.2.1. Сертификат системы качества ISO 9001, или документальное подтверждение о том, что исполнитель работ проходит соответствующую процедуру сертификации, а также гарантийное письмо о том, что сертификат будет получен до начала выполнения работ. 1.2.2. Оформлены документально, отзывы заказчиков - дистрибьюторских компаний, которые ранее привлекали данную организацию на выполнение таких или аналогичных работ. 1.2.3. Отзывы компаний в количестве не менее трех, по результатам выполненных работ, которые должны включать точную информацию по виду и оценку качества работ, которые были выполнены. Письма должны быть надлежащим образом документально оформлены за подписью технического руководителя компании - заказчика. 1.2.4. Референс-лист по результатам выполненных работ, который должен включать информацию из вида и качества работ, которые были выполнены. Письмо должны быть должным образом, документально оформлен. 1.2.5. Лицензии и разрешения на право выполнения работ, указанных в техническом задании заказчика в объеме предусмотренным проектом или техническими требованиями. 1.2.6. Квалифицированный персонал, необходимый для выполнения всего комплекса работ. 1.3. Исполнитель работ должен соответствовать требованиям безопасности на выполнение работ, которые действуют у заказчика и пройти процедуру оценки требованиям безопасности установленную у заказчика. 2. Требования к персоналу. 2.1. Организация должна иметь персонал аттестован в объеме, определяемом: 2.1.1. Законодательными и другими обязательными требованиями в области промышленной безопасности и охраны труда. 2.1.2. Требованиями Заказчика согласно стандартам и методик, которые действуют у заказчика на выполнение работ в которые вовлекается подрядная организация. 2.2. Персонал по уровню квалификации, образования, опыта работы должен отвечать следующим требованиям: 2.2.1. Требованиям действующего законодательства, наблюдательных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала. 2.2.2. Требований нормативных документов, действующих в Украине. 2.2.3. Специфики работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений. 2.2.4. При необходимости, сочетать разные должностные обязанности и функции. 2.3. Для подтверждения квалификации персонала подрядной организации должен быть предоставлен документ произвольной формы о количестве персонала, который будет привлечен к выполнению работ, с документальным подтверждением его квалификации. 3. Требования по привлечению субподрядных организаций. 3.1. Организация привлекаемого в качестве субподрядной должна отвечать всем требованиям, действующим для подрядной организации. 3.2. Привлекать к работам другие организации (субподрядные) возможно только по письменному согласованию с Заказчиком с предоставлением полного комплекта документации согласно пунктов №№ 1, 2, 5 - 8 данных требований. 3.3. В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения работ, Исполнитель работ несет полную ответственность за: 3.3.1. Уровень квалификации, опыт работы и навыков персонала субподрядной организации. 3.3.2. Качество, выполненных работ данной организацией. 3.3.3. Соблюдение требований, предусмотренных для исполнителя работ техническому заданию. 3.3.4. Субподрядная организация должна пройти процедуру оценки требованиям безопасности по требованиям заказчика. 3.4. Для подтверждения квалификации персонала субподрядной организации должен быть предоставлен документ произвольной формы о количестве персонала, который будет привлечен к выполнению работ, с документальным подтверждением его квалификации. 4. Гарантийные обязательства. 4.1. Исполнитель работ (подрядная организация) должна взять обязательства на гарантированное бесплатное устранение дефектов и замечаний, которые возникли по вине производителя работ, в срок не более 14 календарных дней с момента обращения заказчика в течение гарантийного срока на выполнение работ указанного в договорных обязательствах. 4.2. Гарантийный срок на устранение дефектов и замечаний при выполнении работ, в том числе и работ, выполнялись привлеченными субподрядными организациями, должен быть не менее одного года. 5. Требования к техническому оснащению организации - исполнителя работ. 5.1. Организация должна иметь собственную или частично арендованную необходимую материально-техническую базу, оборудование (технику, в том числе и специальную), которая необходима для выполнения работ. 5.2. Требования к оборудованию (техники) строительных и строительно-монтажных организаций: 5.2.1. Исполнитель работ должен предоставить документально перечень и характеристики техники, в том числе и специальной, другого технологического оборудования и инструментов, необходимых 5.2.2. Исполнитель работ должен предоставить документально перечень и характеристики техники, в том числе и специальной, другого технологического оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ на конкретном (или каждому, в случае нескольких) объекте (в). 5.2.3. По требованию заказчика, исполнитель работ (подрядной и субподрядной организации) обязана предоставить заводские паспортные данные и заводские характеристики на оборудование, предусмотрено применить для возможности оценки и определения технологических расходов комплектующих частей и материалов с целью оптимального формирования и определения стоимости работ. 5.2.4. На каждую единицу оборудования (техники), которая подлежит аттестации, должны быть предоставлены документальные свидетельства прохождения такой аттестации. 5.2.5. Исполнитель работ (подрядчик, субподрядчик) должен иметь разработаны соответствующие мероприятия, которые позволяют осуществить оперативную замену технологического оборудования и техники в случае его повреждения или выхода из строя на аналогичное функциональным характеристикам, резервное или арендованное. Требования к средствам измерений (диагностики, контроля). 1.1. Для выполнения электротехнических работ Подрядчик должен иметь электротехническую лабораторию. Допускается по Договору, привлечения электротехнической лаборатории Заказчика или другой посторонней. 1.2. При привлечении к работам специализированной испытательной электроизмерительной или другой лаборатории, не является структурной единицей Заказчика, она должна отвечать следующим требованиям: 1.2.1. Быть зарегистрирована в территориальном органе Госгорпромнадзора и иметь соответствующее свидетельство о регистрации. 1.2.2. Мать действующее свидетельство об аттестации лаборатории органами Держстандартмертологии на проведение измерений, предусмотренных требованиями договора и характером предусмотренных к исполнению, работ. 1.2.3. Мать действующую лицензию (с обязательным приложением области аккредитации) на право выполнения каждого вида работ, предусмотренных Договором и проектом по которому выполняются работы. 2. Требования по охране труда и санитарной гигиены. 2.1. Исполнитель работ, несет ответственность за выполнение мероприятий по контролю за выполнением нормативных документов "Госнадзорохрантруда" по обеспечению безопасности в строительстве, соблюдение требований пожаро-взрывобезопасности объекта, охраны труда и санитарной гигиены при выполнении работ. 2.2. Исполнитель работ должен определять и документально устанавливать требования к условиям труда персонала, обеспечивают: • соблюдение организацией требований к безопасности и охране труда; • создание благоприятных условий для работы персонала, позволяющие обеспечить выполнение им работ в соответствии с установленными требованиями. 2.3. В организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе: • в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер); • в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя) • на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный исполнитель работ по строительному объекту) • при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.); • при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер). 2.4. Исполнитель работ должен определять и устанавливать требования к созданию специальных условий труда (гигиенических, санитарно-бытовых, психосоциальных и т.д.), необходимых для текущего обеспечения и стимулирования персонала к выполнению работ в соответствии с требованиями Заказчика и других заинтересованных в результатах работ сторон. 2.5. Исполнитель работ должен обеспечить работников, привлекаемых к выполнению работ на объектах за пределами ее местоположения, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и т.д.) согласно соответствующим строительными нормами, правилами и дополнительно установленным самостоятельным требованиям организации. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала выполнения работ. 2.6. Персонал должен быть обеспечен местами проживания и отдыха, соответствующими санитарно-гигиеническим нормам. 2.7. Исполнитель работ должен обеспечивать возможность своевременного квалифицированного медицинского обслуживания персонала. 2.8. Лица, ответственные за обеспечение охраны труда в организации, должны осуществлять постоянный контроль за созданием специальных условий труда персонала организации в соответствием установленным нормам организации. Результаты контроля должны документально фиксироваться ответственными лицами. 2.9. Исполнитель работ должен определять перечень средств индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения соблюдения требований к безопасности и охране труда в соответствии с действующим законодательством. 3. Требования к охране окружающей среды. 4. Исполнитель работ, несет ответственность за действия, которые приводят к загрязнению окружающей среды. Особое внимание следует обратить на хранение отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных работ, а также предусмотреть на территории объекта обустройства отдельного площадке для хранения емкостей для трансформаторного масла, поступающих вместе с силовыми трансформаторами и с другим маслонаполненные оборудованием. 5. В процессе организации производства и окончания работ, осуществляемых Исполнителем работ, он должен принимать во внимание следующие взаимосвязанные компоненты окружающей среды, которые подвергаются воздействию: • почвенно - рельефный покров и рельеф местности; • поверхностные и подземные воды; • приземный слой атмосферы; • растительный и животный мир (флора и фауна). 6. При определении мероприятий по охране окружающей среды Исполнитель работ должен руководствоваться требованиями природоохранного законодательства, требованиями рабочего проекта, соответствующими нормативными документами по минимизации вредного воздействия на окружающую среду. 7. При осуществлении земляных работ технологические операции должны проводиться с учетом минимизации возможности нанесения дополнительных повреждений растительного покрова. 8. По завершении строительства по территории должны быть выполнены следующие мероприятия: • нарушены в ходе выполнения работ поверхности почвенного слоя должны быть восстановлены до состояния близкого к исходному; • участки строительства должны быть очищены от мусора и строительных отходов; • мелиоративные системы должны быть восстановлены, земельные участки должны быть возвращены в исходное состояние с помощью рекультивации. 9. Для минимизации ущерба, наносимого строительной техникой и технологическим транспортом воздушном среде в процессе выполнения работ, Исполнитель работ должен определять оптимальные режимы их работы, избегая при этом эксплуатации единиц техники с уровнем выбросов, превышающих установленные ПДК. 10. Бытовые отходы, выделяемых в местах ведения работ и временного проживания рабочих бригад, должны утилизироваться способами, позволяющими избежать их негативного воздействия на окружающую среду. Додаток 2 Анкета подрядчика по охране окружающей среды Наименование подрядной организации ____________________________________________ Виды работ __________________________________________________________________ Место работ (по каждому виду): ________________________________________________ Сроки работ (по каждому виду): с __________________ до _______________ №пп Вопросы Ответы (заполняются подрядчиком) 1 Виды используемых сырья и материалов, в том числе энергоресурсов 2 Образуются ли выбросы загрязняющих веществ? Указать виды загрязняющих веществ. 3 Образуются ли сточные воды? Указать виды сточных вод и наименование загрязняющих веществ 4 Отходы образуется? указать виды 5 Опасные отходы образуются? указать виды 6 Есть ли течи нефтепродуктов по транспорту (авто, ж / д и др.) И оборудования 7 Наличие соответствующих разрешительных док-ментов по охране окружающей среды (разрешений, лицензий и т.п.). Указать номер, серию, кем и когда выдан. Представитель подрядчика ______________________ _____________________ ______________ ________________ Должность (Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) Додаток 3 Форма «Листа оценки соответствия подрядчика требованиям безопасности для заключения договора» Лист оценки соответствия подрядчика требованиям безопасности для заключения договора Наименование подрядной организации ______________________________________ Наименование работ:______________________________________________________ _______________________________________________________ Место работ:________________________________________ Сроки: с ___-__ __ по __ __ __ № п/п Вопросы ДА/НЕТ/ НЕ ТРЕБ Вопросы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 1 Аттестованы ли представители подрядчика по вопросам ОТ и ПБ 2 Обеспечены ли работающие СИЗ органов дыхания, зрения и спецодеждой 3 Обеспечены ли работающие страховочными приспособлениями при работе на высоте 4 Обеспечены ли работающие средствами защиты от поражения электрическим током 5 Аттестованы ли водители (крановщики) на право управления данными ГПМ 6 Прошли ли специальное обучение и аттестацию работники, производящие работы с применением ГПМ 7 Проведено ли техническое освидетельствование ГПМ 8 Предусмотрено ли использование в производстве опасных веществ и материалов 9 Применяется ли ручной пневмоинструмент и электроинструмент 10 Обеспечена ли исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации инструмента 11 Применяются ли сварочные аппараты, установки, работающие на природном топливе 12 Обеспечены ли исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта этих аппаратов 13 Определена ли ответственность за безопасное содержание оборудования и инструмента 14 Запланировано ли проведение огневых работ на территории предприятия 15 Имеются ли у электросварщиков документы о прохождении пожарно-технического минимума 16 Имеются ли искрозащитные инструменты и оборудование 17 Применение в производстве горючих и пожароопасных материалов 18 Обеспечены документы по безопасному производству работ (ПОС, ППР) 19 Баллоны и другая аппаратура для газосварочных работ соответствует действующим нормативно-правовым актам по охране труда 20 Наличие разрешения на начало (продолжение) работ повышенной опасности Подрядчик предъявляемым требованиям безопасности:______________________________ Проверено и согласовано: Ответственные Дата Подпись Инициалы, фамилия Руководитель подрядной организации Специалист по ОТ подрядной организации Дата окончания 29.05.2017 13:00 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Евгеньев Кирилл Андреевич Контакты: 0663854593

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-05-29

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50616405  

Оказание услуг по мониторингу функционирования транспортно-пересадочного узла Царицыно

Начальная (максимальная) цена контракта: 478 314,15

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50616353  

Услуги по санитарно - эпидемиологическому обследованию воды и песка для нужд ГБУ Дирекция по ООПТ РБ

Начальная (максимальная) цена контракта: 120 100,00

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50614215  

Осуществление закупки по разработке проекта освоения лесов и лесной декларации на лесной участок

Начальная (максимальная) цена контракта: 210 000,00

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-01

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50613782  

Оказание услуг по проведению доклинических исследований лекарственного препарата

Начальная (максимальная) цена контракта: 950000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50612945  

Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатов

Начальная (максимальная) цена контракта: 4720000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-07

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50612186  

Выполнение работ по испытаниям электросетей и токоприемников

Начальная (максимальная) цена контракта: 119 391,14

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50612129  

Химический анализ сточных вод.

Начальная (максимальная) цена контракта: 125 615,00

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50611861  

Услуги по проведению лабораторных исследований

Начальная (максимальная) цена контракта: 71543.48 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50611170  

Объявляется открытый тендер. Предмет тендера: Проведение процедур закупок по НИОКР 2017г.

Планируемая сумма 3 000 000 сом

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-14

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50610488  

О запросе технико-коммерческого предложения на выполнение НИОКР по теме «Исследование процесса термической денитрации «Плава Б» в тонкопленочном роторном денитраторе»

Начальная (максимальная) цена контракта: не указана

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-01

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50609918  

Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по проведению расчётов допустимого влияния баз хранения нерудных материалов на компоненты среды обитания и согласованию отчетных материалов в уполномоченных органах для нужд ГБУ "Автомобильные дороги" среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800 000,00

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-13

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования
Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50609518  

Оказание услуг по проведению исследований на территории Южного административного округа города Москвы по теме: «Комплексный анализ электронных информационных ресурсов органов исполнительной власти Южного административного округа города Москвы (включая информационный портал префектуры и сайты управ районов) по критериям: качество транслируемой информации и ее востребованность среди жителей».

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 400 000,00

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-14

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50609233  

На право заключения договора выполнения работ по теме: "Разработка технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП) топливных складов ОАО «РЖД», осуществляющих экипировку железнодорожного подвижного состава дизельным топливом и дизельным маслом"(7.225)

Начальная (максимальная) цена контракта: 1770000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-06-15

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

Заявка №50608967  

Оказание услуг по обслуживанию программно-технического комплекса АРМ ОМС

Начальная (максимальная) цена контракта: 96 370,00

Дата начала показа: 2017-05-23
Дата окончания показа: 2017-08-21

Наука/Исследования/ Образование
/
Научные исследования

<< [200-219] [220-239] [240-259] [260-279] [280-299] [300-319] [320-339] [340-359] [360-379] [380-399] >>

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'