ремонт монтаж тендер | профилактические работы тендер

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Электротехника — техническая наука, изучающая получение, распределение, преобразование и использование электрической энергии. Электроинструменты, кабели, электрогенераторы/ электродвигатели, ремонт/монтаж/ профилактические работы, нагревательное оборудование, контроллеры, источники питания/ трансформаторы, измерительная техника и другое.
Найдено в базе: 6531 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

[0-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] >>

Содержание Раздел Тип заявки

Заявка №49203148  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Встановлення очисника накипу конденсаторів

Наименование сбора оферт ДТЭК ДОБРОТВОРСКАЯ ТЭС Описание Покупець ВП «ДТЕК Добротвірська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» проводить процедуру запиту оферт, в межах чого запрошує Вас подати свою Оферту на надання послуги: Встановлення системи для очистки накипу конденсаторів на енергоблоці ст. №8 ВП «ДТЕК Добротвірська ТЕС» Термін надання послуги: травень-червень місяць 2017 року в об’ємі згідно таблиці №1. Таблиця №1. Назва робіт/послуг (предмет закупівлі) Об'єм Місце виконання робіт/надання послуг отримувач Гарантійні зобов'язання/інші умови Встановлення системи для очистки накипу конденсаторів на енергоблоці ст. №8 ВП «ДТЕК Добротвірська ТЕС» Технічне завдання ДТЕК Добротвірська ТЕС травень-червень 2017 року *Покупець залишає за собою право зкорегувати кількість і об’єми закупівельних послуг і провести додатковий запит по покращенню умов оферти. 3. Матеріали/механізми: Підрядника. 4. Умови оплати: оплата через 90 календарних днів після підписання акту виконаних робіт. 5. Ціна пропозиції повинна включати всі затрати пов’язані з наданням послуги, податки (без ПДВ) . 6. Кваліфікаційні вимоги: наявність дозвільних документів, наявність досвіду виконання аналогічних договорів (кількість років, к-ть договорів, наявність кваліфікованого персоналу). 7. В пропозиції повинна бути вказана наступна інформація: Вартість надання послуги; Термін надання послуги; Термін гарантії; Умови оплати. Разом з пропозицією повинно бути надано документальне підтвердження відповідності вказаним кваліфікаційним вимогам , а саме: Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (при наявності); Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; Копія довідки про включення в ЄДРПОУ; Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (чи свідоцтва про оплату єдиного податку); Виписка з банку в котрому відкриті поточні рахунки контрагента з повним їх вказанням і реквізитів банку, чи завірений підписом і печаткою уповноваженого представника контрагента лист з вказанням розрахункових рахунків і банківських реквізитів; Копія довіреності чи іншого документу, підтверджуючого повноваження особи, що діє від сторони по Договору (підписуючий Договір), для керівників, що діють без довіреності на основі Статуту – копія протоколу про обрання і наказу про призначення на посаду, чи інший підтверджуючий документ; Копія дозволу чи ліцензії на право здійснення відповідного виду господарської діяльності (у випадку якщо діяльність підлягає ліцензуванню); Копія Статуту (копія виписки з статуту, але в любому випадку титульну сторінку, розділи, де вказується: назва, місце знаходження, мета і вид діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження органів управління ) зі змінами і доповненнями при наявності; Копія сторінки паспорта, яка містить зразок підпису особи, уповноваженої підписувати документи, чи копія банківської карточки зі зразком підпису даної особи; Копія фінансової звітності юридичної особи за попередній рік і останній звітний період. Баланс (Форма 1) і Звіт про фінансові результати (Форма 2). 8. Ціна на роботи надається по формі договірної ціни, розрахованої на основі доданих локальних кошторисів і відомостей ресурсів до них. До послуг, на які не можливо скласти кошторисну документацію, надати калькуляцію з розшифровкою основних статей затрат. 9. Технічна документація, додаткова інформація, що не стосується цінової пропозиції, може бути надана на Email: KharkoNN@dtek.com 10. Оферти, які поступили після вказаного терміну і/або без вище вказаних документів, розглядатися не будуть. Додаток: Технічне завдання. Дата окончания 03.04.2017 15:30 Категории ТМЦ Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация Ответственное лицо ФИО: Шегда Галина Йосипівна Контакты: 380-325-437-492

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-03

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202922  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Текущий ремонт насосного оборудования

Наименование сбора оферт ООО «ЦОФ «Павлоградская» Описание ЗАПРОС ОФЕРТЫ № 27 1. ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПАВЛОГРАДСКАЯ» ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ», г. Павлоград проводит процедуру запроса оферт, в рамках чего приглашает Вас подать свои оферты на оказание услуг по текущему ремонту насосного оборудования. 2. Срок оказания услуг: 30 календарных дней со дня сдачи в ремонт единицы оборудования. Таблица №1 Наименование продукции Техническое задание Место оказания услуг Ед. изм. Кол-во* Текущий ремонт насоса НМ300 Износостойкая плита ФИЛИАЛ «ЦОФ ПАВЛОГРАДСКАЯ» ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» с. Вербки, ул. Шахтёрская, 8, Павлоградского р-на, Днепропетровской обл. . шт 3 Улита шт 2 Текущий ремонт Насоса ММ200 Улита шт 2 Импеллер шт 2 Износостойкая плита шт 3 Текущий ремонт насоса НМ150 Износостойкая плита шт 3 Улита шт 3 Импеллер шт 3 Текущий ремонт насоса НМ250 Улита шт 2 Импеллер шт 2 Износостойкая плита шт 2 Текущий ремонт насоса ММ100 Импеллер шт 4 Улита шт 2 Износостойкая плита шт 2 Текущий ремонт насоса WARMAN 8/6E AHE Бронедиск передний шт 3 Бронедиск задний шт 2 Импеллер шт 2 3. Дополнительные требования: Наличие разрешений Госгорпромнадзора/Гоструда на выполнение работ повышенной опасности, с перечнем работ (в соответствии с видами выполняемых работ): - наладка, ремонт, техническое обслуживание, механизмов, оборудования, повышенной опасности. - Горношахтное оборудование. Наличие ремонтной базы, ремонтной документации, методики испытания отремонтированного оборудования и квалифицированных специалистов: специалистов 4-5 разряда по видам работ, квалифицированного состава ИТР со стажем работы не менее 2-х лет, ОТК. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами. 4. Предпочтительные условия оплаты: без предоплаты, отсрочка платежа 90 дней с момента подписания акта выполненных работ. 5. Цена предложения должна включать все затраты связанные с оказанием услуг, налоги (без НДС), а так же транспортные услуги. 6. В составе тендерного предложения участник должен предоставить: 6.1 тендерное предложение Участника торгов; 6.2 сметную документацию (договорную цену, локальную смету и локальную смету с единичной расценкой, итоговую ведомость ресурсов, расчёт общепроизводственных расходов, расчёт на другие сопутствующие затраты) в соответствии с ДСТУ Б Д,1.1-1;2013, составленную на весь объём в печатном и электронном виде в формате cmq «Строительные технологии – СМЕТА» или ИБД; 6.3 форма квалификационных сведений Участника торгов; 6.4 документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям; 6.5 заверенный подписью руководителя проект договора; 6.6 референц-лист компании с указанием телефонов контрагентов. Оферта должна быть подана до 10-00 04.04.2017 г. по Киевскому времени на электронную торговую площадку ООО «ДТЭК». Оферты, поступившие после указанного срока и/или без вышеуказанных сведений рассматриваться не будут. Ответственное лицо: Главный инженер Литвинов К.А. ( тел. 050-680-43-30) И.о. главного механика Бойченко А.А. (тел. 050-471-65-47) Примечание: Для участия в конкурентных процедурах Вам необходимо зарегистрироваться на сайте http:tenders.dtek.com электронной торговой площадки ООО ДТЕК в разделе «Регистрация» с заполнением поля регистрационных данных. Директор А.В.Федоров Дата окончания 04.04.2017 10:00 Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта Работы и услуги в области добычи и обогащения угля Стационарное, насосное, грузоподъемное и вентиляционной оборудование и запчасти к нему Ответственное лицо ФИО: Бурховецкая Виктория Владимировна Контакты: 050-166-55-40

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-04

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202393  

Объявляется открытый тендер. Предмет тендера:Определение электромагнитной обстановки

Определение электромагнитной обстановки

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-06

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202220  

оказание услуг по техническому обслуживанию КТП трансформаторов и дизель-генераторных установок

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 154 400,00

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-06-26

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202177  

Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения города Торопца Тверской области

Начальная (максимальная) цена контракта: 270 000,00

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-06-26

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202141  

Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 584,63

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-06-26

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202024  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: 50800 Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування (Очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін, ТЕЦ-5)

Наименование ПАО «КИЕВЭНЕРГО» Описание ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» м. Київ проводить процедуру відкритих одноступеневих торгів на закупівлю товару / робіт / послуг, в рамках чого запрошує Вас подати свої Конкурсні пропозиції згідно з умовами зазначеними в Конкурсній документації (від 23.03.2017 № 43/ТК-263_2_ВОТ): Найменування і місцезнаходження Замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» пл. Івана Франка, 5, м. Київ, 01001 Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю: https://tenders.dtek.com Предмет закупівлі: 50800 Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування (Очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін, ТЕЦ-5) Кількість товарів / обсяг виконання робіт, надання послуг: Відповідно до Технічного завдання та Відомості обсягів робіт Місце поставки/ виконання робіт /надання послуг: м. Київ, вул. Промислова 4, СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ТЕЦ-5) Строк поставки/виконання робіт/надання послуг: до 31 грудня 2017 року. Спосіб отримання конкурсної документації: Конкурсну документацію Ви можете скачати на сайті Торгівельного майданчика ДТЕК у розділі Закупки/Відкриті торги - https://tenders.dtek.com/rus/purchase/auctions або отримати її по електронній пошті звернувшись з письмовим запитом до відповідального за проведення процедури Строк подачі Конкурсної пропозиції: до 10:00 (за Київським часом) 11.04.2017 Строк розкриття Конкурсної пропозиції: Конкурсні пропозиції Учасників торгів розкриваються в строк закінчення подачі автоматично. Розмір, вид і умови надання забезпечення Конкурсної пропозиції (за необхідності): не вимагається Розмір, вид і умови надання забезпечення Виконання договору/Гарантійних зобов`язань по договору (за необхідності): не вимагається Контактна інформація про осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками торгів: З організаційних питань: Кучерук Олена Миколаївна - фахівець II категорії відділу з тендерних процедур департаменту з закупівель ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», пл. І Франка, 5, м. Київ, 01001, телефон: (044) 207-67-57, факс: (044) 207-67-78, e-mail: KucherukEN@dtek.com. З технічних питань: Буток Валентин Михайлович - заступник головного інженера з ремонту ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Київ, вул. Промислова,4 кім. 305, тел.: (044) 207-63-20, e-mail: ButokVM@dtek.com; Момотюк Сергій Миколайович - начальник котлотурбінного цеху ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Київ, вул. Промислова,4 кім. 404, тел.: (044) 207-63-77, e-mail: MomotyukSN@dtek.com; Панич Тетяна Антонівна - начальник ВППР5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», м. Київ, вул. Промислова,4 кім.304 тел.: (044) 207-63-54, e-mail: PanychTA@dtek.com. * Звертаю увагу, що подача конкурсних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на Торговий майданчик. Дата окончания 11.04.2017 10:00 Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта Работы и услуги в области генерации электроэнергии Оборудование и запасные части для предприятий теплогенерации Ответственное лицо ФИО: Кучерук Олена Миколаївна Контакты: (044) 207-67-57

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-11

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49202020  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: 45310 Електромонтажні роботи (Послуги з ремонту схем керування, живлення обладнання ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») у 2017 році

Наименование ПАО «КИЕВЭНЕРГО» Описание ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» м. Київ проводить процедуру відкритих одноступеневих торгів на закупівлю товару / робіт / послуг, в рамках чого запрошує Вас подати свої Конкурсні пропозиції згідно з умовами зазначеними в Конкурсній документації (№ 23.03.2017 № 17/ТК-43-407_ВОТ): Найменування і місцезнаходження Замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» пл. Івана Франка, 5, м. Київ, 01001 Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю: https://tenders.dtek.com Предмет закупівлі: «45310 Електромонтажні роботи (Послуги з ремонту схем керування, живлення обладнання ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») у 2017 році.» Кількість товарів / обсяг виконання робіт/ надання послуг: згідно Технічної частини (Додаток 4 до КД) Місце поставки / виконання робіт / надання послуг: м. Київ вул. Пухівська, 1А, ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Строк поставки / виконання робіт / надання послуг: згідно Технічної частини (Додаток 4 до КД) Спосіб отримання конкурсної документації: Конкурсну документацію Ви можете скачати на сайті Торгівельного майданчика ДТЕК у розділі Закупки / Відкриті торги - https://tenders.dtek.com/rus/purchase/auctions або отримати її по електронній пошті звернувшись з письмовим запитом до відповідального за проведення процедури Строк подачі Конкурсної пропозиції: до 10:00 (за Київським часом) 11.04.2017 р. Строк розкриття Конкурсної пропозиції: Конкурсні пропозиції Учасників торгів розкриваються в строк закінчення подачі автоматично. Розмір, вид і умови надання забезпечення Конкурсної пропозиції (за необхідності): не вимагається. Розмір, вид і умови надання забезпечення Виконання договору / Гарантійних зобов`язань по договору (за необхідності): не вимагається. Контактна інформація про осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками торгів: З організаційних питань: Приходько Ірина Сергіївна - провідний фахівець відділу з тендерних процедур департаменту з закупівель ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», пл. І Франка, 5, м. Київ, 01001, телефон: (044) 207-67-57, факс: (044) 207-67-78, e-mail: PrikhodkoIS@dtek.com. З технічних питань: Макарюк Ігор Михайлович - начальник ВППР6, СВП «Київські ТЕЦ», м. Київ, вул. Пухівська 1А, кім. 401, тел.: (044) 207-68-12, e-mail: MakaryukIM@dtek.com.ua; Мацуєв Сергій Володимирович - інженер 1 кат. ВППР6 СВП «Київські ТЕЦ», м. Київ, вул. Пухівська 1А, кім. 223, тел.: (044) 207-68-87, e-mail: MatsuevSV@dtek.com. * Звертаю увагу, що подача конкурсних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на Торговий майданчик Дата окончания 11.04.2017 10:00 Категории ТМЦ Работы и услуги в области генерации электроэнергии Ответственное лицо ФИО: Приходько Ірина Сергіївна Контакты: (044) 207-67-57

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-11

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201758  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: 50511 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів (ЛОТ 1 - Послуги з ремонту насосного обладнання бл. № 1 та іншого насосного обладнання ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») (ЛОТ 2 - Послуги з ремонту насосного обладнання бл. № 2 та іншого насосного обладнання ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)

Наименование ПАО «КИЕВЭНЕРГО» Описание ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» м. Київ проводить процедуру відкритих одноступеневих торгів на закупівлю товару / робіт / послуг, в рамках чого запрошує Вас подати свої Конкурсні пропозиції згідно з умовами зазначеними в Конкурсній документації (№ 23.03.2017 № 17/ТК-43-408_ВОТ): Найменування і місцезнаходження Замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» пл. Івана Франка, 5, м. Київ, 01001 Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю: https://tenders.dtek.com Предмет закупівлі: «50511 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів (ЛОТ 1 - Послуги з ремонту насосного обладнання бл. № 1 та іншого насосного обладнання ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») (ЛОТ 2 - Послуги з ремонту насосного обладнання бл. № 2 та іншого насосного обладнання ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)» Кількість товарів / обсяг виконання робіт/ надання послуг: ЛОТ 1, 2 - згідно Технічної частини (Додаток 4 до КД) Місце поставки / виконання робіт / надання послуг: ЛОТ 1, 2 - м. Київ вул. Пухівська, 1А, ТЕЦ-6 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Строк поставки / виконання робіт / надання послуг: ЛОТ 1 - з 01.08 по 12.10.2017 в термін капремонту ен. бл. № 1; ЛОТ 2 - травень- грудень 2017. Спосіб отримання конкурсної документації: Конкурсну документацію Ви можете скачати на сайті Торгівельного майданчика ДТЕК у розділі Закупки / Відкриті торги - https://tenders.dtek.com/rus/purchase/auctions або отримати її по електронній пошті звернувшись з письмовим запитом до відповідального за проведення процедури Строк подачі Конкурсної пропозиції: до 10:00 (за Київським часом) 11.04.2017 р. Строк розкриття Конкурсної пропозиції: Конкурсні пропозиції Учасників торгів розкриваються в строк закінчення подачі автоматично. Розмір, вид і умови надання забезпечення Конкурсної пропозиції (за необхідності): не вимагається. Розмір, вид і умови надання забезпечення Виконання договору / Гарантійних зобов`язань по договору (за необхідності): не вимагається. Контактна інформація про осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками торгів: З організаційних питань: Приходько Ірина Сергіївна - провідний фахівець відділу з тендерних процедур департаменту з закупівель ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», пл. І Франка, 5, м. Київ, 01001, телефон: (044) 207-67-57, факс: (044) 207-67-78, e-mail: PrikhodkoIS@dtek.com. З технічних питань: Макарюк Ігор Михайлович - начальник ВППР6, СВП «Київські ТЕЦ», м. Київ, вул. Пухівська 1А, кім. 401, тел.: (044) 207-68-12, e-mail: MakaryukIM@dtek.com.ua; Мацуєв Сергій Володимирович - інженер 1 кат. ВППР6 СВП «Київські ТЕЦ», м. Київ, вул. Пухівська 1А, кім. 223, тел.: (044) 207-68-87, e-mail: MatsuevSV@dtek.com. * Звертаю увагу, що подача конкурсних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на Торговий майданчик. Дата окончания 11.04.2017 10:00 Категории ТМЦ Работы и услуги в области генерации электроэнергии Ответственное лицо ФИО: Приходько Ірина Сергіївна Контакты: (044) 207-67-57

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-11

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201723  

Техническое обслуживание и текущий ремонт на АЗК ООО "РН-Волгоград"

Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-14

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201518  

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию системы электросвязи на базе АТС Siemens HIpah4000v6 R 10-17

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 966 000,00

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-05

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201503  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Техническое обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-10

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201483  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Заміна розрядників 35кВ на ОПН-35 на автотрансформаторах АТ-1, АТ-2, ТЕЦ-5

Наименование ПАО «КИЕВЭНЕРГО» Описание ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» м. Київ проводить процедуру відкритих одноступеневих торгів на закупівлю товару / робіт / послуг, в рамках чого запрошує Вас подати свої Конкурсні пропозиції згідно з умовами зазначеними в Конкурсній документації (№17/ ТК-43 від «23» березня 2017 р.): Найменування і місцезнаходження Замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» пл. Івана Франка, 5, м. Київ, 01001 Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю: https://tenders.dtek.com Предмет закупівлі: Заміна розрядників 35кВ на ОПН-35 на автотрансформаторах АТ-1, АТ-2, ТЕЦ-5 Кількість товарів / обсяг виконання робіт, надання послуг: згідно Технічного завдання Місце поставки/ виконання робіт /надання послуг: м. Київ, вул. Промислова 4, СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ТЕЦ-5) Строк поставки/виконання робіт/надання послуг: з 01.09.2017 до 30.09.2017 Спосіб отримання конкурсної документації: Конкурсну документацію Ви можете скачати на сайті Торгівельного майданчика ДТЕК у розділі Закупки/Відкриті торги - https://tenders.dtek.com/rus/purchase/auctions або отримати її по електронній пошті звернувшись з письмовим запитом до відповідального за проведення процедури Строк подачі Конкурсної пропозиції: до 10:00 (за Київським часом) 11.04.2017 Строк розкриття Конкурсної пропозиції: Конкурсні пропозиції Учасників торгів розкриваються в строк закінчення подачі автоматично. Розмір, вид і умови надання забезпечення Конкурсної пропозиції (за необхідності): не вимагається Розмір, вид і умови надання забезпечення Виконання договору/Гарантійних зобов`язань по договору (за необхідності): не вимагається Контактна інформація про осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками торгів: З організаційних питань: : Музичко Марія Володимирівна – телефон: (044) 207-67-51, факс: (044) 207-67-78, e-mail: MuzychkoMV@dtek.com З технічних питань: Буток Валентин Михайлович, заступник головного інженера з ремонту ТЕЦ-5 СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", Київ, вул. Промислова,4 кім. 305, телефон (044)2076320, email: ButokVM@dtek.com Федорченко Віталій Леонідович, начальник ЕТЦ5 СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", м. Київ, вул. Промислова,4, (044) 2076373, e-mal: FedorchenkoVL@dtek.com Панич Тетяна Антонівна, начальник ВППР5СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", м. Київ, вул. Промислова,4 кім.304 тел. (044)207-63-54 e-mail: PanychTA@dtek.com * Звертаю увагу, що подача конкурсних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на Торговий майданчик. Дата окончания 11.04.2017 10:00 Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта Работы и услуги в области сбыта и передачи электроэнергии Генерирующее оборудование, когенерационные установки и запчасти к ним Трансформаторы, реакторы и запасные части к ним Ответственное лицо ФИО: Музичко Марія Володимирівна Контакты: (044) 207-67-51

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-11

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201482  

Организация закупает:ТН-170317-162 ЦЗ - Оказание услуг по поверке, калибровке и ремонту средств измерений расхода газа

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-04

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201233  

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля управления доступом для нужд филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 342,82

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-05

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201204  

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для нужд филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 983,23

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-05

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49201130  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: ПИР. Техперевооружение насосной станции 1-го мостового перехода

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-07

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49200860  

Организация закупает:ТН-170317-166 ЦЗ - Оказание услуг по поверке, калибровке и ремонту переносных газоанализаторов

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-04

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы
Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

Заявка №49200362  

Организация закупает:198угэ Выполнение капитализируемого ремонта электрооборудования крана

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-03-28
Дата окончания показа: 2017-04-07

Электротехника
/
Ремонт/монтаж/ профилактические работы

[0-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] >>

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'