аммиак аммоний купить

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Аммоний — неорганический катион, в солях играет роль одновалентного металла. При растворении аммиака в растворах кислот происходит реакция. Большинство солей иона аммония — бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде и легко разлагающиеся при нагревании с выделением NH3. При попытке получения в свободном виде аммоний распадается на аммиак и водород. Однако можно получить раствор аммония в ртути — амальгаму. Аммиак — NH3, при нормальных условиях — бесцветный газ с резким характерным запахом (запах нашатырного спирта), почти вдвое легче воздуха, ядовит. Растворимость NH3 в воде чрезвычайно велика - около 1200 объёмов (при 0°C) или 700 объёмов (при 20°C) в объёме воды. Молекула аммиака имеет вид тетраэдра с атомом азота в вершине. При неспаренных p-электронах атомы азота участвуют в образовании полярных ковалентных связей с 1s-электронами трёх атомов водорода. Кроме того, у атома азота есть неподелённая пара электронов. В жидком аммиаке молекулы связаны между собой водородными связями. Этим объясняется сравнительно высокая температура кипения и высокая теплота испарения аммиака. Однако прочность этих связей в жидком аммиаке существенно ниже, чем у воды, поэтому вязкость, например, жидкого аммиака в 7 раз меньше вязкости воды.
Найдено в базе: 32 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

[0-19] [20-32]

Содержание Раздел Тип заявки

Заявка №47010733  

Поставка аммония сернокислого (сульфат аммония) очищенного

Начальная (максимальная) цена контракта: 7544320.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-27

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47004281  

Аммиак безводный жидкий техничекий

Начальная (максимальная) цена контракта: 3823200.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2017-03-05

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47001276  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: аміак водний

Наименование сбора оферт ДТЭК БУРШТЫНСКАЯ ТЭС Описание ЗАПИТ ОФЕРТИ 1. Покупець ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС проводить процедуру запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас надати свою Оферту на поставку Продукції. Продукція по групі ТМЦ: хімпродукція інша 2. Вимоги до Продукції: рік випуску -2016. 3. Термін поставки: протягом 10 днів з моменту подачі заявки, в об’ємах, наведених в таблиці №1. Найменування продукції (предмет закупівлі) Технічні вимоги Од. вим. К-сть Аміак водний технічний марка Б ГОСТ 9-92 тн 5* *Покупець залишає за собою право корегування кількості продукції в сторону зменшення і/або провести додатковий запит по покращенню умов оферти. 4. Поставка кожної партії товару повинна супроводжуватись сертифікатом (паспортом) якості та (або) відповідності виробника. 5. Завод-виробник: обов’язково вказати ( назва, місто, країна) 6. В процедурі можуть прийняти участь контрагенти слідуючого класу: Виробник – допускається Офіційний представник – допускається Посередник – допускається 7. Критерій оцінки: позиційно. 8. Умови оплати: надається перевага відтермінуванню платежу 60 днів. Розглядається (допускається) порядок оплати – банківський факторинг протягом 180 днів (з банками України – без обмежень), з умовами оформлення якого можна ознайомитися по аналогії з умовами ПУМБ, розміщеного за адресою: http://pumb.ua/ru/small_business/factoring/ 9. Умови поставки: DDP (Инкотермс 2010), місце призначення: ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, м. Бурштин Івано-Франківської області. 10. Ціна пропозиції являється твердою, фіксованою в гривні і повиння включати всі затрати (на транспортування, навантаження, розвантаження, митні збори, страхові витрати, податки, (без ПДВ) і риски, в тому числі зв’язані з курсовими валютними змінами). 11. В складі оферт обов’язковим є надання постачальником наступної інформації про товар: найменування виробника, основні технічні характеристики, гарантійні зобов’язання, комплектність поставки, наявність радіологічних сертифікатів, сертифікатів (паспортів) якості, відповідності. 12. Наведені вище технічні вимоги до товару є базовими та розглядаються при оцінці оферт в комплексі із ціною одиниці товару, повнотою комплектації, додатковою інформацією. 13. В разі надання постачальником оферти, що не відповідає вимогам даного технічного завдання, покупець вправі відхилити оферту постачальника без надання письмових пояснень. 14. Період закупівлі: 2016 р. При наданні своєї оферти постачальник зобов’язаний надати інформацію про можливість поставки зазначеного товару протягом періоду закупівлі без зміни цін, або вказати інший термін можливості поставок без зміни відпускних цін. 15. Для укладання договору закупівлі визначений Покупцем переможець запиту оферт зобов’язаний надати Покупцю копії наступних документів: Копія свідоцтва про державну реєстарцію юридичної особи (при наявності); Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (при необхідності, про що вказується співробітником юридичного департаменту ОП, співробітником Дирекції з безпеки); Довідка про включення в ЄДРПОУ; Копія свідоцтва про регістрацію платника ПДВ (або свідоцтва про оплату єдиного податку); Виписка з банку, у якому відкриті поточні рахунки контрагента із повним їх вказанням та реквізитами банку, або завірений підписом та печаткою повноваженого представника контрагента лист із вказанням розрахункових рахунків та банківських реквізитів; Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, діючого від імені сторони по Договору (підписуючий Договір), зокрема для керівників, діючих без довіреності на основі Статуту – копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду, або інший підтверджуючий документ; Копія дозволу або ліцензії на право здійснювати відповідний вид господарської діяльності (у випадку, якщо діяльність підлягає ліцензуванню); Копія Статуту (копія виписки із статуту, проте в любому випадку титульний лист, розділи, вміст: найменування, місцезнаходження, ціль та види діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження керуючих органів) із змінами та доповненнями при наявності; Копія сторінки паспорта, яка містить зразок підпису особи, котра повноважена підписувати документи, або копія банківської карточки із зразком підпису даної особи; Копія фінансової звітності юридичної особи за попередній рік та останній звітній період: Баланс (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2). Копія господарського договору на придбання товору (ТМЦ, продукції, обладнання, ішого майна), у випадку якщо підприємство – контрагент являється посередником (тобто не являється безпосереднім виробником придбаного майна). Вимога не поширюється на договірні відносини із ДП «Енергоринок». Аналогічні вимоги, щодо надання копій господарського договору має місце при укладанні Товаристом договору на виконання робіт, надання послуг з підприємством, котре не буде являтися безпосереднім виконавцем по такому договору, а саме, підприємство – контрагент на договірній основі буде залучати субпідрядну організацію. Направляючи свою пропозицію на запит оферт, учасник підтверджує свою згоду на подання вищевказаних документів для укладання договору поставки, беручи за основу основні умови договору ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, згідно нашого шаблону договору. Технічна документація/додаткова інформація, що не стосується цінової пропозиції, може бути направлена на Email: : SenishinVB@dtek.com Оферти, що поступили після вказаного терміну і/або без вишевказаних документів, а також без підпису та печатки розглядатися не будуть. Відповідальна (контактна) особа: Сенишин Василь Богданович тел. (03438) 57409 Дата окончания 08.12.2016 13:30 Категории ТМЦ Химпродукция и химреактивы Ответственное лицо ФИО: Сенишин Василь Богданович Контакты: SenishinVB@dtek.com

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-08

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46990279  

Аммиак водный техничекий

Начальная (максимальная) цена контракта: 667800.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2017-03-05

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46983191  

Поставка аммиака водного 25% для нужд филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережно-Челнинская ТЭЦ.

Начальная цена контракта: 200045.68

Дата начала показа: 2016-12-05
Дата окончания показа: 2016-12-09

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46974490  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: поставки аммиака водного

Начальная (максимальная) цена договора: 1 172 350,00 руб.

Дата начала показа: 2016-12-03
Дата окончания показа: 2016-12-12

Химия
/
Аммиак/ аммоний
Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46954962  

2017г. Поставка аммиака водного технического м.А (жд поставка)

Начальная (максимальная) цена контракта: 500000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-02
Дата окончания показа: 2016-12-15

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46954478  

закупка аммиака водного ОСЧ23-5

Начальная (максимальная) цена контракта: не указана

Дата начала показа: 2016-12-02
Дата окончания показа: 2016-12-22

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46947218  

Открытый запрос цен на поставку аммиака

Начальная (максимальная) цена контракта: 304818.18 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-02
Дата окончания показа: 2016-12-08

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46942188  

Аммиак жидкий

Начальная (максимальная) цена контракта: 37760104.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-02
Дата окончания показа: 2016-12-12

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46935824  

Сульфат аммония гранулированный

Начальная (максимальная) цена контракта: не указана

Дата начала показа: 2016-12-01
Дата окончания показа: 2016-12-07

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46923054  

Открытый запрос цен на поставку аммиака для нужд филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2017 года.аммиак для нужд филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2017 года. (Поставка)

Начальная (максимальная) цена контракта: 304 818.18

Дата начала показа: 2016-12-01
Дата окончания показа: 2016-12-08

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46923048  

Селитра аммиачная Гост 2-2013 (Поставка)

Начальная (максимальная) цена контракта: не указано

Дата начала показа: 2016-12-01
Дата окончания показа: 2016-12-12

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46909631  

Закупка никеля азотнокислого 6-водного и аммония молибденовокислого для нужд ООО "РН-Драгмет"

Начальная (максимальная) цена контракта: не указана

Дата начала показа: 2016-11-30
Дата окончания показа: 2016-12-08

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46901344  

Заключение договора на поставку аммиака водного 25% для Казанской ТЭЦ-1 на 2017г.

Начальная цена контракта: 189766.66

Дата начала показа: 2016-11-30
Дата окончания показа: 2016-12-06

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46866652  

Право заключения договора на пставку аммиака жидкого технического.

Начальная (максимальная) цена контракта: не указано

Дата начала показа: 2016-11-29
Дата окончания показа: 2017-01-11

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46843778  

Аммиак водный марка А

Начальная (максимальная) цена контракта: 875000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-11-28
Дата окончания показа: 2016-12-06

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46805776  

Право заключения договора на поставку аммиака, кислоты азотной на 2017 год

Начальная (максимальная) цена контракта: 2187861.31 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-11-26
Дата окончания показа: 2017-02-24

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №46800041  

Поставка 38-40% раствора сульфата аммония

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 726 169.95

Дата начала показа: 2016-11-25
Дата окончания показа: 2016-12-19

Химия
/
Аммиак/ аммоний

[0-19] [20-32]

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'