аммиак аммоний купить

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Аммоний — неорганический катион, в солях играет роль одновалентного металла. При растворении аммиака в растворах кислот происходит реакция. Большинство солей иона аммония — бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде и легко разлагающиеся при нагревании с выделением NH3. При попытке получения в свободном виде аммоний распадается на аммиак и водород. Однако можно получить раствор аммония в ртути — амальгаму. Аммиак — NH3, при нормальных условиях — бесцветный газ с резким характерным запахом (запах нашатырного спирта), почти вдвое легче воздуха, ядовит. Растворимость NH3 в воде чрезвычайно велика - около 1200 объёмов (при 0°C) или 700 объёмов (при 20°C) в объёме воды. Молекула аммиака имеет вид тетраэдра с атомом азота в вершине. При неспаренных p-электронах атомы азота участвуют в образовании полярных ковалентных связей с 1s-электронами трёх атомов водорода. Кроме того, у атома азота есть неподелённая пара электронов. В жидком аммиаке молекулы связаны между собой водородными связями. Этим объясняется сравнительно высокая температура кипения и высокая теплота испарения аммиака. Однако прочность этих связей в жидком аммиаке существенно ниже, чем у воды, поэтому вязкость, например, жидкого аммиака в 7 раз меньше вязкости воды.
Найдено в базе: 27 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

[0-19] [20-27]

Содержание Раздел Тип заявки

Заявка №47822375  

Аммиак водный ВТЭЦ

Начальная (максимальная) цена контракта: 147154.80 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-01-21
Дата окончания показа: 2017-01-31

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47812222  

2017г. Поставка аммиака водного технического м.А (жд поставка)

Начальная (максимальная) цена контракта: 500000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-01-20
Дата окончания показа: 2017-04-20

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47804116  

Мелкая закупка Аммоний надсернокислый имп. ГОСТ 20478-75 Ч (25 кг)

Начальная цена контракта: 142 700.00 RUB

Дата начала показа: 2017-01-20
Дата окончания показа: 2017-01-26

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47803693  

Поставка аммиака водного технического

Начальная (максимальная) цена контракта: 1310879.70 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-01-20
Дата окончания показа: 2017-04-20

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47792783  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Конденсатор аммиачный горизонтальный 1АК-10.60/6

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-01-19
Дата окончания показа: 2017-01-26

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47788106  

Организация закупает: амоний молибденово кислый

амоний молибденово кислый

Дата начала показа: 2017-01-18
Дата окончания показа: 2017-01-31

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47777517  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: аміак водний технічний

Наименование сбора оферт ДТЭК БУРШТЫНСКАЯ ТЭС Описание ЗАПИТ ОФЕРТИ 1. Покупець ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС проводить процедуру запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас надати свою Оферту на поставку Продукції. Продукція по групі ТМЦ: хімпродукція інша 2. Вимоги до Продукції: рік випуску -2016-2017. 3. Термін поставки: протягом 10 днів з моменту подачі заявки, в об’ємах, наведених в таблиці №1. Найменування продукції (предмет закупівлі) Технічні вимоги Од. вим. К-сть Аміак водний технічний марка А ГОСТ 9-92 тн 5* *Покупець залишає за собою право корегування кількості продукції в сторону зменшення і/або провести додатковий запит по покращенню умов оферти. 4. Поставка кожної партії товару повинна супроводжуватись сертифікатом (паспортом) якості та (або) відповідності виробника. 5. Завод-виробник: обов’язково вказати ( назва, місто, країна) 6. В процедурі можуть прийняти участь контрагенти слідуючого класу: Виробник – допускається Офіційний представник – допускається Посередник – допускається 7. Критерій оцінки: позиційно. 8. Умови оплати: надається перевага відтермінуванню платежу 60 днів. Розглядається (допускається) порядок оплати – банківський факторинг протягом 180 днів (з банками України – без обмежень), з умовами оформлення якого можна ознайомитися по аналогії з умовами ПУМБ, розміщеного за адресою: http://pumb.ua/ru/small_business/factoring/ 9. Умови поставки: DDP (Инкотермс 2010), місце призначення: ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, м. Бурштин Івано-Франківської області. 10. Ціна пропозиції являється твердою, фіксованою в гривні і повиння включати всі затрати (на транспортування, навантаження, розвантаження, митні збори, страхові витрати, податки, (без ПДВ) і риски, в тому числі зв’язані з курсовими валютними змінами). 11. В складі оферт обов’язковим є надання постачальником наступної інформації про товар: найменування виробника, основні технічні характеристики, гарантійні зобов’язання, комплектність поставки, наявність радіологічних сертифікатів, сертифікатів (паспортів) якості, відповідності. 12. Наведені вище технічні вимоги до товару є базовими та розглядаються при оцінці оферт в комплексі із ціною одиниці товару, повнотою комплектації, додатковою інформацією. 13. В разі надання постачальником оферти, що не відповідає вимогам даного технічного завдання, покупець вправі відхилити оферту постачальника без надання письмових пояснень. 14. Період закупівлі: лютий 2017 р. При наданні своєї оферти постачальник зобов’язаний надати інформацію про можливість поставки зазначеного товару протягом періоду закупівлі без зміни цін, або вказати інший термін можливості поставок без зміни відпускних цін. 15. Для укладання договору закупівлі визначений Покупцем переможець запиту оферт зобов’язаний надати Покупцю копії наступних документів: Копія свідоцтва про державну реєстарцію юридичної особи (при наявності); Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (при необхідності, про що вказується співробітником юридичного департаменту ОП, співробітником Дирекції з безпеки); Довідка про включення в ЄДРПОУ; Копія свідоцтва про регістрацію платника ПДВ (або свідоцтва про оплату єдиного податку); Виписка з банку, у якому відкриті поточні рахунки контрагента із повним їх вказанням та реквізитами банку, або завірений підписом та печаткою повноваженого представника контрагента лист із вказанням розрахункових рахунків та банківських реквізитів; Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, діючого від імені сторони по Договору (підписуючий Договір), зокрема для керівників, діючих без довіреності на основі Статуту – копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду, або інший підтверджуючий документ; Копія дозволу або ліцензії на право здійснювати відповідний вид господарської діяльності (у випадку, якщо діяльність підлягає ліцензуванню); Копія Статуту (копія виписки із статуту, проте в любому випадку титульний лист, розділи, вміст: найменування, місцезнаходження, ціль та види діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження керуючих органів) із змінами та доповненнями при наявності; Копія сторінки паспорта, яка містить зразок підпису особи, котра повноважена підписувати документи, або копія банківської карточки із зразком підпису даної особи; Копія фінансової звітності юридичної особи за попередній рік та останній звітній період: Баланс (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2). Копія господарського договору на придбання товору (ТМЦ, продукції, обладнання, ішого майна), у випадку якщо підприємство – контрагент являється посередником (тобто не являється безпосереднім виробником придбаного майна). Вимога не поширюється на договірні відносини із ДП «Енергоринок». Аналогічні вимоги, щодо надання копій господарського договору має місце при укладанні Товаристом договору на виконання робіт, надання послуг з підприємством, котре не буде являтися безпосереднім виконавцем по такому договору, а саме, підприємство – контрагент на договірній основі буде залучати субпідрядну організацію. Направляючи свою пропозицію на запит оферт, учасник підтверджує свою згоду на подання вищевказаних документів для укладання договору поставки, беручи за основу основні умови договору ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, згідно нашого шаблону договору. Технічна документація/додаткова інформація, що не стосується цінової пропозиції, може бути направлена на Email: : SenishinVB@dtek.com Оферти, що поступили після вказаного терміну і/або без вишевказаних документів, а також без підпису та печатки розглядатися не будуть. Відповідальна (контактна) особа: Сенишин Василь Богданович тел. (03438) 57409 Дата окончания 24.01.2017 10:30 Категории ТМЦ Химпродукция и химреактивы Ответственное лицо ФИО: Сенишин Василь Богданович Контакты: SenishinVB@dtek.com

Дата начала показа: 2017-01-18
Дата окончания показа: 2017-01-24

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47774891  

Аммиак жидкий технический марки "А"

Начальная цена контракта: 5002981.20

Дата начала показа: 2017-01-18
Дата окончания показа: 2017-01-23

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47761133  

Запрос коммерческого предложения на поставку аммиака водного марки А

Начальная цена контракта: не указана

Дата начала показа: 2017-01-17
Дата окончания показа: 2017-01-26

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47753790  

Аммоний гидроортофосфат (технический, марка А)

Начальная (максимальная) цена контракта: 2528160.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-01-16
Дата окончания показа: 2017-01-25

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47737720  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: поставку аммиака 25%

Начальная (максимальная) цена с тарой и учетом доставки: 840 800,00 руб. без НДС

Дата начала показа: 2017-01-13
Дата окончания показа: 2017-01-23

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47617545  

УМТС. Поставка селитры

Начальная (максимальная) цена контракта: 500000000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-30
Дата окончания показа: 2017-02-03

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47543325  

Аммиак водный

Начальная (максимальная) цена контракта: 434015.58 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-28
Дата окончания показа: 2017-03-28

Химия
/
Аммиак/ аммоний
Химия
/
Аммиак/ аммоний
Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47399399  

Аммиак водный технический ГОСТ 9-92А на 2017г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3000000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-22
Дата окончания показа: 2017-03-22

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47350165  

0849-00002 Поставка Селитра аммиачная м. ЖВГ

Начальная (максимальная) цена контракта: 24780000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-20
Дата окончания показа: 2017-03-20

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47232302  

Аммиак жидкий

Начальная (максимальная) цена контракта: 37760104.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-15
Дата окончания показа: 2017-03-15

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47205018  

Аммиак водный технический 100 %

Начальная (максимальная) цена контракта: 560457.54 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-14
Дата окончания показа: 2017-03-14

Химия
/
Аммиак/ аммоний

Заявка №47203934  

Аммиак водный технический марки А

Начальная (максимальная) цена контракта: 1158000.00 Российский рубль

Дата начала показа: 2016-12-14
Дата окончания показа: 2017-03-14

Химия
/
Аммиак/ аммоний

[0-19] [20-27]

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'