кондиционеры купить тендер конкурс торги продать

8-800-700-77-22 (звонок бесплатный)
Rambler's Top100

Вход / Регистрация

Подписка на обновления

Вы подписываетесь на обновления в законодательстве и события ассоциации закупок АУЗ  
Спрос Предложение Результаты конкурсов
Маркетинговое исследование План закупок Концессионные соглашения
Заявки по фондам кап. ремонта Закупка у единственного поставщика
Расширенный поиск
Первые кондиционеры просто понижали температуру воздуха. Перед современными кондиционерами стоит более широкая задача увеличения уровня комфорта человека посредством изменения таких факторов окружающей среды, как температура, влажность, чистота воздуха, поток воздуха и т.п. Современные кондиционеры не только могут очищать воздух и удалять из него влагу, они также более эффективно расходуют электроэнергию. Перед покупкой кондиционера заранее выясните площади комнат, которые Вы хотите оснастить кондиционерами. Желательно знать, на какие стороны света выходят окна или хотя бы, куда солнечные лучи попадают большую часть дня, а куда почти не попадают. Также необходимо представлять, сколько человек будут постоянно находиться в данном помещении. Кондиционеры: сплит-система, мультисплит-система, настенный (бытовой) кондиционер, канальный кондиционер, кассетный кондиционер, подпотолочный, колонный , моноблочный , оконный.
Найдено в базе: 3099 Сортировать по дате начала показа дате окончания показа цене контракта

[0-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] >>

Содержание Раздел Тип заявки

Заявка №51986507  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: кондиціонери

Наименование сбора оферт ПАО «КИЕВЭНЕРГО» Описание «Дополнительная информация для всех Участников торгов: обращаем внимание, что в ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» стартует проект внедрения новой закупочной площадки на базе SAP – SAP Sourcing, со временем все предприятия группы ДТЭК ЭНЕРГО будут осуществлять закупки исключительно через нее. В связи с этим рекомендуем как можно быстрее пройти процесс Регистрации (https://zakupki.dtek.com/irj/portal), с дальнейшим прохождением Квалификации. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь: https://tenders.dtek.com/rus/news/e/year/2017/id/11286/news_next/1/. По всем вопросам обращаться к Администратору, тел. + 38 044 290-15-35, или направлять обращения на email: de-depzak@dtek.com.» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ Керівнику підприємства Запит оферт на ВИКОНАННЯ РОБІТ Покупець Пат «Київенерго» проводить процедуру Запит Оферт, в рамках цього пропонуємо Вам надати свою Оферту на виконання робіт: «45331 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря» (Придбання та монтаж кондиціонерів) в будівлі за адресою вул.Будівельників, 25, м. Київ. Строк виконання робіт: протягом 10 робочих днів після отримання авансу Найменування робіт (предмет закупівлі) Технічні вимоги / технічне завдання Місце виконання робіт Строк виконання робіт Обсяг* робіт Встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря» (Придбання та монтаж кондиціонерів) в будівлі за адресою вул.Будівельників 25, м. Київ зазначені у Додатку 4 до Запиту оферт вул. Будівельників25 протягом 10 робочих днів після отримання авансу зазначений у Додатку 4 до Запиту оферт * Покупець залишає за собою право скоригувати кількість і обсяги закуповуваних робіт і провести додатковий запит щодо поліпшення умов оферти, шляхом проведення процедури «Переторжка» 3. Технічні вимоги: зазначені у Додатку 4 до Запиту оферт. 4. Критерій і методика оцінки: зазначені у Додатку 3 до Запиту оферт 5. Умови оплати: аванс не більше 30 % від вартості товару, остаточний розрахунок по факту виконання робіт / надання послуг з відтермінуванням платежу min. 30 к/д., бажано 60 к/д. 6. Вимоги до формування ціни: Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, матеріал, обов'язкові податки і платежі. Ціна повинна бути сформована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. 7. Кваліфікаційні вимоги і умови підтвердження відповідності цим вимогам: наявність дозвільних документів (ліцензії, Дозволи і т.п.), наявність досвіду виконання аналогічних договорів (кількість років, кількість договорів і т.п.), наявність кваліфікованого персоналу та ін. (Додаток 2 до Запиту оферт). 8. Строк дії (дійсності) оферти: не менше 45 к/д з дня отримання і розкриття пропозицій. 9. Оферту, з обов'язковим зазначенням строків виконання робіт та умов оплати, необхідно подати за встановленою формою: Додаток 1 до Запиту оферт. 10. Оферта направляються виключно на ЕТМ ДТЕК https://tenders.dtek.com, до 10:30 за Київським часом / 27.07.2017 р. 11. Вимоги до складу оферти: Разом з офертою в обов'язковому порядку повинні бути надані: документальне підтвердження запропонованої ціни - кошторисна документація / калькуляція; документальне підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам, а саме: (необхідна ліцензія, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки,; відомості про залучених субпідрядних організаціях, з документальним підтвердженням їх відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам; та інше зазначене в Додатку 4. 12. Технічна документація / додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути направлена на електронні адреси відповідальних осіб за проведення процедури: (BilykVA@dtek.com) не пізніше 1 р/д після подачі Оферт. 13. Умови подання оферт: оферти, що надійшли після кінцевого строку подачі оферт і / або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть. 14. Контактні дані особи, відповідальної за проведення процедури: З організаційних питань: Білик В.А., (044) 207-67-83, BilykVA@dtek.com. З технічних питань: Білик В.А., (044) 207-67-83, BilykVA@dtek.com. 15. Порядок обробки запитів Учасників: До розгляду приймаються запити, спрямовані на вищевказаний е-mail не пізніше ніж за 2 р/д до закінчення строку подачі оферт, і оформлені в письмовому вигляді (з підписом, печаткою керівника підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail. Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого строку або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді. Компанія залишає за собою право не приймати до розгляду оферти, подані афілійованими та / або пов'язаними особами. Додатки: 1) Форма «Оферти» 2) Форма «Кваліфікаційні відомості» 3) Критерії та методика оцінки оферт 4) Технічне завдання 5) Основні умови договору про закупівлю 6) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних Дата окончания 27.07.2017 10:30 Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта Прочие услуги Ответственное лицо ФИО: Билык Валентина Анатольевна Контакты: (044)2076183

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-27

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51986128  

Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Кондиционеры

нный Участником опыт аналогичных поставок (копии писем-отзывов/договоров); справка в произвольной форме с перечнем поставщиков сырья для производства закупаемых товаров; - копии документов, подтверждающих происхождение предложенного предмета закупки (образец сертификата качества и/или сертификат соответствия); - копии документов, подтверждающих источник поставки (документ о статусе представительства по отношению к заявленному в предложении производителю, договор с производителем/письмо производителя с подтверждением сотрудничества с участником и т.п.). 15. Техническая документация/дополнительная информация, не касающаяся ценового предложения, может быть направлена на Email: DednevaTV@dtek.com 16.Условия подачи оферт: оферты, поступившие после конечного срока подачи оферт и/или без вышеуказанных документов и не оформленные надлежащим образом (не на фирменном бланке предприятия, без подписи и печати), рассматриваться не будут. 17.Контактные данные лица, ответственного за проведение процедуры: e-mail: DednevaTV@dtek.com, тел.( 06139) 3-74-11. 18.Порядок обработки запросов Участников: К рассмотрению принимаются запросы, направленные на вышеуказанный e-mail не позже, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи оферт, и оформленные в письменном виде (с подписью и печатью руководителя предприятия). О результатах обработки полученного в срок запроса Участник будет уведомлен посредством e-mail. Запросы, поступившие позже указанного граничного срока или не надлежаще оформленные, могут быть оставлены без ответа. Компания оставляет за собой право не принимать к рассмотрению оферты, поданные аффилированными и/или связанными лицами. 19. В обязательном порядке в ком. предложении указывать код УКТ ЗЕД Дата окончания 28.07.2017 10:30 Категории ТМЦ Строительное и хозяйственное оборудование, товары и инвентарь Оборудование и запасные части для предприятий теплогенерации Станки, запчасти к ним и металлообрабатывающий инструмент Офисный и хозяйственный инвентарь, оборудование и мебель Канцелярские товары и типографская продукция, знаки, таблички, плакаты Приборы и системы учета электроэнергии и запасные части Светотехника, электроустановочные изделия, шахтные светильники, зарядные устройства и запчасти к ним Контрольно-измерительная аппаратура и запасные части Прочие товары непроизводственного назначения Промтовары, быттехника, инструменты всех типов и запчасти к ним Ответственное лицо ФИО: Деднева Татьяна Васильевна Контакты: 0613937411

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-28

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51985983  

Объявляется открытый тендер. Предмет тендера: компрессор, фреон, вентилятор

Планируемая сумма 113 200 сом

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-31

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51984872  

Организация закупает:ТН-170721-87 Поставка кондиционеров

цена согласно документации

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-31

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51984817  

Приобретение кондиционеров для управы района Ясенево

Начальная (максимальная) цена контракта: 90 000,00

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-01

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51983842  

Приобретение и установка кондиционеров

Начальная (максимальная) цена контракта: 65 738,02

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-31

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51982437  

Закупка кондиционеров

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 753,00

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-04

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51982203  

Выполнение работ по монтажу и наладке климатического оборудования

Начальная цена: не указано

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-27

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51982113  

Поставка сплит-систем

Начальная (максимальная) цена контракта: 51 400,00

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-01

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980963  

Приобретение систем кондиционирования

Начальная (максимальная) цена контракта: 284750.00 RUB

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-01

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980788  

Поставка и монтаж кондиционеров (сплит-системы)

Начальная (максимальная) цена контракта: 119 316,66

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-10-22

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980696  

Оказание услуг по техническому обслуживанию, установке (переносу наружных и/или внутренних блоков), ремонту, мойке систем кондиционирования

Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,00

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-10-22

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980691  

Поставка кондиционера

Начальная (максимальная) цена контракта: 245 000,00

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-10-22

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980577  

Поставка кондиционеров для нужд ОПФР по Владимирской области

Начальная (максимальная) цена контракта: 59 783,33

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-10-22

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980514  

Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на Приобретение кондиционеров и осуществление монтажа и пуско-наладочных работ

Начальная (максимальная) цена контракта: 1490750 Российский рубль

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-01

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980295  

Оказание услуг по техническому обслуживанию наружных блоков сплит систем холодопроизводительностью до 3,5 кВт с использованием автовышки (30 м).

Начальная (максимальная) цена контракта: 102 966,42

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-10-22

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51980221  

Поставка кондиционеров

Начальная (максимальная) цена контракта: 947 823,30

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-01

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51979948  

Выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем

Начальная (максимальная) цена контракта: 2500.00

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-07-28

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51979259  

Поставка климатического оборудования для объекта капитального строительства ТП-71Н

Начальная (максимальная) цена контракта: 974 187.80

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-09

Офис/ дом
/
Кондиционеры

Заявка №51979147  

Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и системы холодоснабжения (кондиционирования)

Начальная (максимальная) цена контракта: 64500.00 RUB

Дата начала показа: 2017-07-24
Дата окончания показа: 2017-08-02

Офис/ дом
/
Кондиционеры

[0-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] >>

* Спрос
- заявки типа 'Спрос'
Предложение
- заявки типа 'Предложение'
Маркетинговое исследование
- заявки типа 'Маркетинговое исследование'
Инвестиционный проект
- заявки типа 'Инвестиционный проект'